Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
6 Απριλίου, 2022

Έναρξη του τρίτου προγράμματος εκπαίδευσης Φροντιστών Υγείας

Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.), προγραμματίζει το Μάιο 2022 την έναρξη του τρίτου προγράμματος εκπαίδευσης Φροντιστών Υγείας (Φ.Υ.). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, παρέχει δυνατότητες εργοδότησης ως Φ.Υ. σε νοσηλευτήρια/μαιευτήρια και άλλες δομές φροντίδας υγείας. Η/Οι επαρχία/ες στην/τις οποία/ες θα διεξαχθεί το πρόγραμμα θα καθοριστεί/ουν αργότερα ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων/επαρχία.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο