Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
3 Μαρτίου, 2022

Aγορά υπηρεσιών Διενέργειας Εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) και Αξονικής Τομογραφίας (CT) για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Πάφου, ΓΝ Λεμεσού, ΓΝ Λάρνακας, ΓΝ Αμμοχώστου και ΓΝ Λευκωσίας.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Διενέργειας Εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) και Αξονικής Τομογραφίας (CT) για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Πάφου, ΓΝ Λεμεσού, ΓΝ Λάρνακας, ΓΝ Αμμοχώστου και ΓΝ Λευκωσίας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της κάθε σύμβασης.

Οι αιτήσεις αφορούν τα ποιο κάτω Νοσηλευτήρια:

  1. Είδος 1 – ΓΝ Πάφου
  2. Είδος 2 – ΓΝ Λεμεσού
  3. Είδος 3 – ΓΝ Λάρνακας
  4. Είδος 4 – ΓΝ Αμμοχώστου
  5. Είδος 5 – ΓΝ Λευκωσίας

Όλα τα συγκεκριμένα αρχεία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συμβάσεις πιο κάτω:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο