Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
24 Μαΐου, 2024

Αγορά Υπηρεσιών – Ενοικίαση Αποθηκευτικού Χώρουστην βιομηχανική περιοχή Στροβόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων

Η Διεύθυνση Ασθενοφόρων (ΟΚΥπΥ) ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν άμεσα προς ενοικίαση υποστατικό/αποθήκη στην βιομηχανική περιοχή Στρόβολος στην Λευκωσία, συνολικού εμβαδού 600 τ.μ. με απόκλιση ±5%, για τη φύλαξη εξοπλισμού – υλικού – οχημάτων της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων, για περίοδο 2 (δύο) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες (2) δύο περιόδους 1 (ενός) έτους η κάθε μια, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Το κτίριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2024. 

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο