Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
22 Ιουνίου, 2022

Αγορά Υπηρεσιών Φαρμακοποιού για κάλυψη των αναγκών της Παρεντερικής Μονάδας του ΓΝ Λεμεσού

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε Αγορά Υπηρεσιών Φαρμακοποιού για κάλυψη των αναγκών της Παρεντερικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι (6) μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη και κατόπιν έγκρισης από την Επιχειρησιακή Διευθύντρια του ΟΚΥπΥ.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως και τη σύμβαση θα τις βρείτε στα αρχεία που βρίσκονται πιο κάτω:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο