Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn
8 Οκτωβρίου, 2021

Αγορά Υπηρεσιών Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου για κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου της Κυτταρογενετικής και του Μικροβιολογικού τμήματος του ΝΑΜ ΙΙΙ σύμφωνα με το παράρτημα XIV.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του
να προβεί σε αγορά υπηρεσιών από Λειτουργό Νοσοκομειακού Εργαστηρίου για
κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου της Κυτταρογενετικής και του
μικροβιολογικού τμήματος του ΝΑΜ ΙΙΙ λόγω των αυξημένων αναγκών που
προκύπτουν.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης εδνιαφέροντος πατήστε εδώ
Για τη σύμβαση πατήστε εδώ

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο