Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
31 Ιουλίου, 2023

Αγορά Υπηρεσιών: Ορθοπαιδικού

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ορθοπαιδικού για κάλυψη των αναγκών της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου του ΟΚΥπΥ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για επτά (7) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 2 + 2 μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Βρείτε πιο κάτω αναλυτικά:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο