Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
14 Φεβρουαρίου, 2022

Αγορά Υπηρεσιών Βοηθών Θαλάμου για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Αμμοχώστου

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε Αγορά Υπηρεσιών Βοηθών Θαλάμου για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Αμμοχώστου.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα τέσσερεις (4) μήνες και ακόμα τρεις (3) μήνες και ακόμα τρεις (3) μήνες εφόσον υφίσταται η ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο