Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
2 Οκτωβρίου, 2020

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ

Στην προκήρυξη των τριών (3) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5301 και αριθμό γνωστοποίησης 725, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, το σημείο 1 που αφορά ειδικότητα Οφθαλμολογίας για το Γ.Ν. Λεμεσού, ακυρώνεται. 

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο