Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
31 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Φαρμακοποιού για την Επαρχία Λεμεσού – Πάφου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5384 και αριθμό γνωστοποίησης 939, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, ακυρώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί για την επαρχία Λευκωσίας και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση όπως θα καθορίζεται στην νέα προκήρυξη. 

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο