Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Δεκεμβρίου, 2022

Ακύρωση Προκήρυξης μίας κενής θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου

Η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου για την Κεντρική Διοίκηση, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5455 και αριθμό γνωστοποίησης 858, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2022, ακυρώνεται.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο