Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Φεβρουαρίου, 2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακαλεί προσωρινά την προκήρυξη για την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

  1. Μια (1) κενή θέση Εσωτερικού Δικηγορικού Λειτουργού.
  2. Μια (1) κενή θέση Προϊσταμένου Υποδομών και Κτιρίων.

Ο Οργανισμός αποφάσισε την προσωρινή ανάκληση των πιο πάνω θέσεων στο παρόν στάδιο. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για τη ανάκληση της προκήρυξης.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο