Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Απριλίου, 2022

Ανακοίνωση Εξετάσεων 16 Απριλίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΚΥΠΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ:  Σάββατο, 16  Απριλίου 2022

ΘΕΣΗΑπόΈωςΏρα ΠροσέλευσηςΕξεταστικό Κέντρο
Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου*9:0010:308:30Παν. Frederick Λευκωσία
Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού*9:0010:308:30Παν. Frederick Λευκωσία
Κλινικός Διαιτολόγος*11:3013:0011:00Παν. Frederick Λευκωσία
Διοικητικός Λειτουργός  Μονάδας Αγορών και Προμηθειών*11:3013:0011:00Παν. Frederick Λευκωσία
Διαχειριστής Αποθεμάτων και Παραγγελιών *13:3015:0013:00Παν. Frederick Λευκωσία

*Το εξεταστικό δοκίμιο θα είναι υπό τη μορφή πολλαπλής επιλογής. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 • Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων, αξιολόγηση καμπύλων εσωτερικού και εξωτερικού  ελέγχου ποιότητας και εκτίμηση πιθανού σφάλματος, επαλήθευση μεθόδων, και τις βασικές αρχές μεθόδων που εφαρμόζονται στα κλινικά εργαστήρια. Βασικοί εργαστηριακοί υπολογισμοί παρασκευής διαλυμάτων. 
 • Βασικές αρχές σε διαγνωστικές μεθόδους Μοριακής Ιολογίας (PCR ) και σε Μοριακής Βιολογίας και σε διαδικασίες διαγνωστικών μεθόδων ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων. 
 • Βασικές αρχές μικροβιολογίας, κλινικής βιοχημείας, αιματολογίας και ανοσολογίας. 
 • Διαδικασίες προετοιμασίας βιολογικών δειγμάτων από τη λήψη τους μέχρι την επεξεργασία τους στο εργαστήριο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ. 
 • Εργατική Νομοθεσία:
 • Ο περί Προστασίας της Μητρότητας/Πατρότητας Νόμος. 
 • Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας. 
 • Ο περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος. 
 • Προγραμματισμός μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
 • Στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Προσέλκυση και επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Προσαρμογή ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Αξιολόγηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Απολαβές και Ωφελήματα ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού. 
 • Σχεδιασμός Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. 
 • Εργασιακή ηθική.

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

 • Σχεδιασμός μενού/ διαιτολογίων σε ασθενείς νοσοκομειακών κλινών. 
 • Επιλογή διατροφικών διαλυμάτων σε παθήσεις που χρήζουν εντερικής σίτισης. 
 • Διατροφική φροντίδα ασθενών ΜΕΘ. Αρχές εντερικής και παρεντερικής σίτισης. 
 • Διάγνωση υποσιτισμού – Τεχνικές αξιολόγησης και θεραπείας. 
 • Βαριατρική χειρουργική. 
 • Διατροφική εκπαίδευση ασθενών σε αντλία ινσουλίνης. 
 • Διατροφική φροντίδα ασθενών σε οξεία φάση χρόνιων νοσημάτων όπως παγκρεατίτιδα, ηπατικά νοσήματα, χρόνιες φλεγμονώδης νόσους του εντέρου, νευρολογικές παθήσεις, αιμοδιάλυση κ.ά. Διατροφική φροντίδα σε περιόδους ύφεσης. Διατροφική φροντίδα ασθενών σε χημειοθεραπεία/ ακτινοθεραπεία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Μέρος Α: 60%

Μέρος Β: 40%

Υποείδος Β:

 • Β.1 Νοσηλευτική
 • Β.2 Ιατροφυσική Βιοϊατρική
 • Β.3 Ακτινολογία

Μέρος Α: 60%

 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ. 
 • Δημόσιες Συμβάσεις. 
 • Διαχείριση Έργων:  Η έννοια του έργου – Κύκλος ζωής έργου, Οργάνωση και διοίκηση έργου, Δομή ανάλυσης εργασιών – Χρονοπρογραμματισμός εργασιών, Προγραμματισμός πόρων, Κόστος έργου. 
 • Βασικές αρχές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προβλέψεις ζήτησης, μηχανισμοί διαχείρισης αβεβαιότητας, αρχές επιλογής προμηθευτών, βασικά δεδομένα και δείκτες που πρέπει να τηρούνται. 
 • Είδη συμβολαίων για εφοδιαστικές αλυσίδες και μηχανισμών διαχείρισης αβεβαιότητας και ρίσκου. 

Μέρος Β1 – Νοσηλευτική: 40%

 • Βασικές αρχές ασηψίας – αντισηψίας – απολύμανσης – αποστείρωσης. 
 • Έλεγχος ζωτικών σημείων – Βασική φροντίδα και υγιεινή ασθενούς. 
 • Χορήγηση υγρών/ηλεκτρολυτών και φαρμακευτικών σκευασμάτων – Μετάγγιση αίματος και παραγώγων του – Παρεντερική σίτιση.
 • Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς – Φροντίδα τραυμάτων και ελκών
 • Έλεγχος Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
 • Καθετηριασμοί – Παρακεντήσεις – Αγγειακή προσπέλαση – Αιμοληψία
 • Αναπνευστική υποστήριξη ασθενούς. 
 • Αιμοδιήθηση – Αιμοκάθαρση – Περιτοναϊκή κάθαρση.

Μέρος Β2: – Ιατροφυσική / Βιοϊατρική: 40%

 • Κατηγορίες και Τεχνογνωσία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (ΙΕ).
 • Κύκλος ζωής ΙΕ, Κύκλος Καινοτομίας ΙΕ.
 • Έλεγχος Καλής Λειτουργίας, Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση ΙΕ.
 • Ιατρική Απεικόνιση (Ποιότητα, Ποσοτικοποίηση) και ΙΕ – Κύριοι Παράμετροι / Μεγέθη.
 • Βασικά Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας ΙΕ – Αρχή λειτουργίας, Κύρια Μέρη, Σημαντικοί Παράμετροι. 
 • Αξιολόγηση Τεχνολογίας ΙΕ –  Αξιολόγηση Φυσικών / Τεχνικών. Παραμέτρων και Μεγεθών.

Μέρος Β3 – Ακτινολογία: 40%

 • Κατηγορίες ΙΕ.
 • Κύκλος ζωής ΙΕ, Κύκλος Καινοτομίας ΙΕ.
 •  Έλεγχος Καλής Λειτουργίας, Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση ΙΕ.
 • Ιατρική Απεικόνιση (Ποιότητα, Ποσοτικοποίηση) και ΙΕ – Βασικοί Παράμετροι Σωστής Λειτουργίας.
 • Βασικά Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας ΙΕ – Σημαντικοί Τεχνικοί Παράμετροι, Χρήση / Χειρισμός.
 • Αξιολόγηση Τεχνολογίας ΙΕ –  Αξιολόγηση Χρήσης / Χειρισμού.

Για Β1 να γνωρίζουν Αναλώσιμα / Εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην παροχή φροντίδας υγείας και 20% αντίληψη ιατρική. 

Για Β2 και Β3 να έχουν γνώση σε ανάγκες κλινικών και τμημάτων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

Για όλες τις κατηγορίες Β1, Β2, Β3 να γνωρίζουν πρότυπα ποιότητας και πιστοποίησης εξοπλισμού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ. 
 • Διαχείριση Αποθεμάτων επανάληψης παραγγελίας. 
 • Βασικές αρχές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προβλέψεις ζήτησης, μηχανισμοί διαχείρισης αβεβαιότητας και ελαχιστοποίησης ρίσκου και κόστους, βασικά δεδομένα και δείκτες που πρέπει να τηρούνται. 
 • Αρχές διαχείρισης αποθηκών: μοντέλα λειτουργίας αποθηκών (κεντρικός/κατανεμημένος σχεδιασμός), μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου, διαχείριση αποθεμάτων ασφάλειας.  
 • Κύριοι δείκτες για την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (KPIs).
 • Ασφάλεια και Υγεία σε χώρους αποθηκών.
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο