Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
12 Απριλίου, 2021

Ανακοίνωση Εξετάσεων για Θέσεις: Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας και Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας ΟΚΥΠΥ

Ημερομηνία και ωρα Εξετάσεων

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

 ΘέμαΏρα ΠροσέλευσηςΏρα ΕξέτασηςΔιάρκεια
 Τεχνικός Μηχανολογίας09:1510:00-11:3090 λεπτά
 ΘέμαΏρα ΠροσέλευσηςΏρα ΕξέτασηςΔιάρκεια
 Τεχνικός Ηλεκτρολογίας11:1512:00-13:3090 λεπτά

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΘΕΣΗ: Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)

 1. Μεταφορά θερμότητας

Τρόποι μεταφοράς θερμότητας (συναγωγή, αγωγή και ακτινοβολία). Θερμομόνωση κτηρίων και θερμομονωτικά υλικά.

 • Συστήματα καύσης σε κτήρια

Φυσικές ιδιότητες υγρών και αεριών καυσίμων, λειτουργία συστημάτων τροφοδοσίας και έκχυσης καυσίμου, τεχνολογία καυστήρων, λέβητες για συστήματα θέρμανσης ή/και ζεστού νερού χρήσης, εκπομπές καυσαερίων από λέβητες, συστήματα απαγωγής καυσαερίων και αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

 • Συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού

Τύποι συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Υπολογισμός θερμικών/ψυκτικών φορτίων, ερμηνεία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα διάφορα συστήματα εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού, μηχανολογικά σχέδια και σχεδιαστικές λεπτομέρειες και συμβολισμοί των συστημάτων. Εγκατάσταση και περιοδική και διορθωτική συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης  και εξαερισμού. Μελέτη εναλλαγών αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

 • Αντλίες και υδροδυναμικές εγκαταστάσεις

Τύποι αντλιών, αντλητικά συστήματα σε κτήρια και σε συστήματα πυροπροστασίας κτηρίων. Διάταξη λειτουργίας αντλιών (παράλληλα ή σε σειρά), χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας αντλιών, συντελεστές απωλειών σε σωληνώσεις.

 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια

Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων και κύρια μέρη και τρόποι εγκατάστασης (προσανατολισμός, κλίση). Τύποι ηλιοθερμικών συστημάτων για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού, κύρια μέρη και εγκατάσταση γεωθερμικά συστήματα. Περιοδική και διορθωτική συντήρηση συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ. Ανάδραση.

 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και συστήματα διαχείρισης κτηρίων (αισθητήρες, επενεργητές)

Συστήματα αυτομάτων λειτουργιών (Μηχανικά, Πνευματικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρικά, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρο-πνευματικά, Ηλεκτρο-υδραυλικά). Προγραμματιζόμενοι «Λογικοί Ελεγκτές» (Programmable Logic Controllers). Εφαρμογές αισθητήρων.

 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ  

ΘΕΣΗ: Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)

 1. ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά
 2. Φωτοβολταϊκά συστήματα κατηγορίας συμψηφισμού μετρήσεων (net metering): ορισμός, τρόπος λειτουργίας, μέγιστη ισχύς, τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης, βασικοί υπολογισμοί.
 3. Φωτοβολταϊκά συστήματα κατηγορίας συμψηφισμού λογαριασμών (net billing): ορισμός, τρόπος λειτουργίας, μέγιστη ισχύς, τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης, βασικοί υπολογισμοί.
 4. Φωτοβολταϊκά πλαίσια: χαρακτηριστικά, μονάδες μέτρησης, συνθήκες λειτουργίας, απόδοση, παραγωγή ενέργειας, συνδεσμολογίες πλαισίων.
 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια.
 • Πρόνοιες του προτύπου BS7671 για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 17η έκδοση,  3η αναθεώρηση:
 • Χρωματισμοί καλωδίων.
 • Μονάδες μέτρησης ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης και η σχέση μεταξύ τους.
 • Βασικά όργανα μέτρησης: Χαρακτηριστικά, συνδεσμολογία
 • Προστατευτικές συσκευές (MCB, RCD, ασφάλειες): Χαρακτηριστικά προστατευτικών συσκευών, κριτήρια επιλογής, μηχανισμοί λειτουργίας.
 • Συσκευές προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και υπερεντάσεις (SPD): ορισμός, χαρακτηριστικά, τύποι.
 • Μονοφασικοί και τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες: είδη, χαρακτηριστικά, σχετικοί υπολογισμοί, ρυθμίσεις, έλεγχος, μηχανισμοί προστασίας μέθοδοι εκκίνησης.
 • Προστατευτικοί αγωγοί: είδη/κατηγορίες, παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της διατομής τους.
 • Συντελεστής ισχύος: ορισμός, ανάγκη και τρόποι διόρθωσης.
 • Βαθμοί προστασίας εξοπλισμού (ingress protection): ορισμός, κριτήρια επιλογής, κατηγορίες προστασίας.
 • Μετασχηματιστές: ορισμός, κατηγορίες, βασικοί υπολογισμοί ισχύς/τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου.
 • Ηλεκτροπληξία: ορισμός, προϋποθέσεις, παράγοντες ηλεκτροπληξίας.
 • Επαφείς (contactors): ορισμός, χαρακτηριστικά, κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου.
 • Υπολογισμός ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύος μονοφασικών και τριφασικών φορτίων.
 • Συστήματα γείωσης (ΤΤ, ΤΝ-C-S, TN-S): ρόλος, χαρακτηριστικά, διαφορές.
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο