Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
4 Οκτωβρίου, 2023

Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων – Λογιστικός Λειτουργός

Α. ΘΕΣΗ, Ημερομηνία, ωρα και τοποθεσια Εξετάσεων

ΘέσηΗμερομηνία ΕξετάσεωνΔιάρκεια ΕξέτασηςΏρα ΠροσέλευσηςΕξεταστικό Κέντρο
Λογιστικός ΛειτουργόςΣάββατο 21/10/202309:00 -10:0008:30Πανεπιστήμιο Frederick (Κεντρικό Κτήριο Λευκωσίας)

β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα αφορά την ακόλουθη ενδεικτική εξεταστέα ύλη:

  • Ετοιμασία τελικών λογαριασμών για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: Κατάσταση Αποτελεσμάτων ή Ζημιών, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
  • Προετοιμασία ταμειακών προϋπολογισμών και ικανότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
  • Ικανότητα ερμηνείας και ανάλυση αποτελεσμάτων με αριθμοδείκτες.
  • Διαχείριση φορολογικών θεμάτων.
  • Διαχείριση μισθολογίου μηνιαίου και ωρομίσθιου προσωπικού.
  • Λογιστικά πρότυπα και εφαρμογή, εναρμονισμένα με διεθνή λογιστικά πρότυπα.
  • Προετοιμασία εκθέσεων και εισηγήσεων για κοστολογήσεις, επικερδότητα και διαχείριση κινδύνων.
  • Ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για ομίλους εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων προσαρμογών.
  • Βασικά θέματα για συμμόρφωση σε εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου (Internal control compliance).
  • Βασικοί λειτουργικοί δείκτες για ένα νοσοκομειακό περιβάλλον.
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο