Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
9 Μαΐου, 2023

Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων (Λογοθεραπευτή)

Ανακοίνωση γραπτων εξετάσεων

Α. ΘΕΣΗ, Ημερομηνία, ωρα και τοποθεσια Εξετάσεων

Ημερομηνία ΕξετάσεωνΔιάρκεια ΕξέτασηςΏρα ΠροσέλευσηςΕξεταστικό Κέντρο
Σάββατο 20/5/202309:45 -11:1509:15Πανεπιστήμιο Frederick (Κεντρικό Κτήριο Λευκωσίας)

β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα αφορά την ακόλουθη ενδεικτική εξεταστέα ύλη:

 • Γνώση κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που διέπει την ειδικότητα της λογοθεραπείας
 • Διαδικασίες πρόληψης, ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ανίχνευσης σε διαταραχές Λόγου, Γλώσσας, Ομιλίας, Επικοινωνίας και σίτισης
 • Γνώση των διαδικασιών Αξιολόγησης Λόγου, Γλώσσας, Ομιλίας, Επικοινωνίας και Σίτισης-Κατάποσης όπως αυτές προκύπτουν από τη σύγχρονη βιβλιογραφία/αρθρογραφία
 • Αρχές Λογοθεραπευτικής αξιολόγησης – Πρωτόκολλα και διαδικασίες αξιολόγησης
 • Λήψη λογοπαθολογικού ιστορικού
 • Εκτίμηση των αναγκών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό αξιολόγηση ατόμου (παιδιού – ενήλικα)
 • Μέθοδοι και μέσα λογοθεραπευτικής αξιολόγησης
 • Στοματοπροσωπική εξέταση (λειτουργική και δομική επάρκεια των μελών στοματοπροσωπικού μηχανισμού και των δομών)
 • Γνώση επίσημων και ανεπίσημων αξιολογητικών μεθόδων και εργαλείων κατάλληλων για τον υπό αξιολόγηση πληθυσμό
 • Επιλογή κατάλληλου αξιολογητικού μέσου/μεθόδων και εργαλείων ανάλογα με τα πορίσματα της διερεύνησης
 • Γνώση διαθέσιμων σταθμισμένων και μη-σταθμισμένων εργαλείων-δοκιμασιών
 • Γνώση συλλογής και ανάλυσης γλωσσικού δείγματος
 • Διαταραχές (αιτιολογία, διαφοροδιάγνωση, συμπτωματολογία)
 • Αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές
 • Διαταραχές Σίτισης – Κατάποσης
 • Διαταραχές ροής ομιλίας
 • Διαταραχές φώνησης και αντήχησης
 • Σοβαρές διαταραχές επικοινωνίας
 • Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Βαρηκοΐα-Kώφωση
 • Αφασίες και συναφείς διαταραχές
 • Ερμηνεία και αξιοποίηση πορισμάτων αξιολόγησης για κατάρτιση πρωτοκόλλου παρέμβασης βάση της σύγχρονης βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας
 • Ανάπτυξη κατάλληλης στοχοθεσίας (βραχυπρόθεσμα–μακροπρόθεσμα) για αποκατάσταση διαταραχών Λόγου, Γλώσσας, Ομιλίας, Επικοινωνίας και Σίτισης-Κατάποσης
 • Γνώση θεραπευτικών τεχνικών, μεθόδων και τεχνολογικών μέσων για αποκατάσταση διαταραχών Λόγου, Γλώσσας, Ομιλίας, Επικοινωνίας και Σίτισης-Κατάποσης
 • Γνώση διαδικασιών επαναξιολόγησης, προσαρμογής και αναδιατύπωσης προγράμματος παρέμβασης
 • Γνώση του ρόλου των μελών της διεπιστημονικής ομάδας και αξιοποίηση της πολυθεματικής προσέγγισης
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο