Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
11 Νοεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση: προς ενδιαφερόμενους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Ψυχικής Υγείας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Ψυχικής Υγείας πως πρόκειται να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν σε προκήρυξη για πρόσληψη Νοσηλευτικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως διευθετήσουν τη διασφάλιση του αποδεκτού τεκμηρίου για πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, το οποίο θα πρέπει να επισυνάψουν μαζί με την υποβολή της αίτησής τους.

Κατάλογος των αποδεκτών «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» για σκοπούς πρόσληψης, υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα τηςΕπιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Τονίζεται ότι, το Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, δεν είναι αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο