Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
31 Αυγούστου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας. Η προκήρυξη των θέσεων δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5282 και αριθμό γνωστοποίησης 497, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020.  Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Πίνακας καθορισμού βαρύτητας βαθμολόγησης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: Εκπαίδευση1. Εκπαίδευση – Εξειδίκευση / Μεταπτυχιακού Ψυχιατρική Νοσηλευτική   Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10 (ένας βαθμός για κάθε μονάδα του πτυχίου) 2. Μεταβασική Εκπαίδευση Εξειδίκευση /Φοίτηση τουλάχιστον 1 ακαδ. Έτους/ Μεταπτυχιακό  Νοσηλευτική  = 0,5 βαθμοί
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: Εργασιακή πείρα1. Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 4 έτη (ανώτατο όριο) 

Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.  Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@shso.org.cy όχι αργότερα από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑ.Δ.Τ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
19874999,902
29403529,850
39397319,790
49257889,782
59278339,677
69860879,500
79443429,415
89543529,362
99390869,280
109283609,240
119172189,187
129487968,920
139516378,870
149273668,815
159512048,710
169619498,335
179620658,275
18ΑΚ9110218,252
198912668,170
2010468138,047
219974088,025
229823457,920
239888957,809
249938087,650
259666887,572
269478057,565
279776467,392
2810532427,364
299771927,360
3010073017,325
3110281837,325
329703877,295
339876366,925
348841756,450
358304686,105
369366845,565
379915095,417
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο