Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Οκτωβρίου, 2021

Αποτελέσματα Εξετάσεων για τις δυο κενές θέσεις Λειτουργών Εσωτερικού Ελέγχου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργών Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5341 και αριθμό γνωστοποίησης 275, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7864.5
4863.5
7562.5
4662
12561
5260.5
3359
958.5
5558.5
3158
3457
10956.5
3056
6155.5
10355
8454.5
5153.5
7453
9853
11853
6352.5
8252.5
11952.5
5752
9652
250.5
1250.5
1350
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο