Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
31 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου 2021, για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής (Γ.Ν. Λευκωσίας, Γ.Ν. Λάρνακας, Γ.Ν. Αμμοχώστου, Γ.Ν. Πάφου) οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5354 και αριθμό γνωστοποίησης 449, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2021. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».   

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων. 

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
310 78 
447 77 
296 70,5 
289 70,5 
254 70,5 
762 69 
828 68,5 
285 68,5 
867 68 
498 63,5 
813 63 
553 62 
324 61 
417 60,5 
918 60,5 
445 60,5 
768 60,5 
650 59,5 
920 59,5 
954 59 
357 58 
898 58 
222 58 
846 58 
860 58 
820 57,5 
944 57,5 
912 57,5 
177 57 
241 57 
851 57 
233 56,5 
242 56 
726 56 
182 55 
431 55 
949 55 
747 55 
900 54,5 
188 54,5 
637 54,5 
868 54 
778 54 
196 53,5 
968 53,5 
205 52,5 
790 52,5 
246 52,5 
269 52 
829 52 
197 52 
886 51,5 
252 51,5 
313 51,5 
272 51,5 
214 51,5 
607 51 
297 51 
606 51 
231 50,5 
282 50 
179 50 
896 50 
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο