Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
14 Ιουλίου, 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση δεκαέξι (16) κενών θέσεων Λογιστικών Λειτουργών, οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5261 και αριθμό γνωστοποίησης 187, ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2020.

Θα κληθεί σε προσωπική συνέντευξη τριπλάσιος αριθμός επιτυχόντων από τον αριθμό των κενών θέσεων. Οι επιτυχόντες που θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο