Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Φεβρουαρίου, 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16 Ιανουαρίου 2021, για την πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λειτουργών Πληροφορικής (Ανάπτυξης Συστημάτων και Διαχείρισης Έργων), οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5256 και αριθμό γνωστοποίησης 102, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Σημειώνεται επίσης, ότι στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως Μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού τους.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
21783,3
4876,7
9976,7
20576,7
3873,3
2270,0
3970,0
4470,0
4970,0
7370,0
13070,0
14670,0
15270,0
15770,0
19470,0
20870,0
566,7
5066,7
5166,7
5566,7
9266,7
9366,7
17766,7
18966,7
21566,7
7263,3
1163,3
1963,3
10163,3
11663,3
13463,3
14163,3
20763,3
360,0
1460,0
1660,0
4760,0
7460,0
7760,0
11560,0
11860,0
12360,0
14460,0
1856,7
5256,7
8856,7
10856,7
11056,7
15856,7
20056,7
153,3
2053,3
2353,3
3053,3
4353,3
4653,3
6353,3
10953,3
12253,3
13253,3
15953,3
16153,3
16253,3
16853,3
17853,3
18253,3
19153,3
19753,3
21053,3
2850,0
8150,0
8950,0
11450,0
13750,0
15350,0
16550,0
17350,0
17550,0
18550,0
19550,0
20150,0
20650,0
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο