Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Φεβρουαρίου, 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 9 Ιανουαρίου 2021, για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Διοικητικών Λειτουργών για τη Μονάδα Αγορών και Προμηθειών, οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5305 και αριθμό γνωστοποίησης 783, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
22280,0
12575,0
157875,0
7872,5
25272,5
160072,5
163872,5
166872,5
3170,0
20670,0
31270,0
34070,0
167170,0
2167,5
5167,5
9967,5
15367,5
18767,5
31067,5
34467,5
37567,5
37867,5
37967,5
39367,5
164167,5
165467,5
166667,5
1065,0
9865,0
12365,0
12865,0
17865,0
19165,0
30765,0
31465,0
157065,0
157265,0
159265,0
2862,5
3262,5
4062,5
6862,5
17062,5
20162,5
27462,5
29862,5
39462,5
156162,5
161062,5
161662,5
164462,5
165262,5
2560,0
3860,0
5860,0
6260,0
8260,0
11960,0
13260,0
18960,0
23060,0
27960,0
32960,0
33760,0
36360,0
38460,0
39960,0
155160,0
156560,0
156760,0
157460,0
157560,0
157660,0
158960,0
160460,0
160960,0
162060,0
165360,0
166360,0
3557,5
4157,5
4357,5
8157,5
8457,5
8657,5
8757,5
10457,5
14557,5
19657,5
21157,5
24257,5
25557,5
29657,5
31857,5
32157,5
156257,5
160357,5
160857,5
162857,5
163657,5
166257,5
555,0
5755,0
10655,0
12755,0
13955,0
15755,0
15855,0
17755,0
25655,0
28255,0
30955,0
32855,0
35555,0
35655,0
37255,0
38655,0
155355,0
156055,0
156455,0
157755,0
158055,0
159655,0
159955,0
161555,0
166555,0
1452,5
6152,5
15152,5
19352,5
21252,5
21552,5
23352,5
24652,5
27152,5
32352,5
32452,5
34252,5
155452,5
155952,5
157352,5
158652,5
161152,5
163252,5
164052,5
164352,5
165952,5
1850,0
9750,0
22350,0
26350,0
29250,0
36550,0
36750,0
38750,0
38950,0
161350,0
163150,0
166750,0
166950,0
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο