Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
14 Ιουλίου, 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Λειτουργών Πληροφορικής (Υποστήριξης Υποδομής και Δικτύου), οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5256 και αριθμό γνωστοποίησης 105, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σημειώνεται επίσης, ότι στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως Μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού τους.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο