Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
31 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου 2021, για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής (Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού) οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5354 και αριθμό γνωστοποίησης 448, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2021. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».   

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων. 

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
310 78 
447 77 
296 70,5 
289 70,5 
254 70,5 
762 69 
861 68 
969 65,5 
732 65,5 
813 63 
324 61 
417 60,5 
768 60,5 
650 59,5 
920 59,5 
954 59 
898 58 
944 57,5 
177 57 
241 57 
735 56,5 
233 56,5 
242 56 
182 55 
949 55 
309 55 
900 54,5 
730 54,5 
637 54,5 
868 54 
778 54 
196 53,5 
968 53,5 
229 52,5 
246 52,5 
197 52 
886 51,5 
252 51,5 
313 51,5 
214 51,5 
231 50,5 
179 50 
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο