Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
22 Μαΐου, 2022

Αποτελέσματα : Τρείς κενές θέσεις Φυσιοθεραπευτών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 9 Απριλίου 2022, για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Φυσιοθεραπετών οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5384 και αριθμό γνωστοποίησης 940, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
290178,3
292578,3
297877,8
252676,7
261772,8
295772,2
289971,1
254468,3
255067,8
287967,2
282266,7
272062,2
266561,7
298361,7
253661,1
283860,5
273960
250057,2
256856,7
259653,9
259353,3
271653,3
267652,8
270652,8
251852,2
297952,2
243951,7
278751,1
295550
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο