Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
20 Ιανουαρίου, 2023

Αποτελέσματα: κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής (Αναλυτής Δεδομένων)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 05 Νοεμβρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (Αναλυτής Δεδομένων) η οποία προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5439 και αριθμό γνωστοποίησης 552, ημερομηνίας 03 Ιουνίου 2022.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Αριθμός ΥποψηφίουΒαθμός
399157
402151
389650
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο