Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ Κλινικής

Το αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου λειτούργησε με την έναρξη του νοσηλευτηρίου το 2007 με μια χειρουργική αίθουσα και τρείς (3) αναισθησιολόγους. Το 2018 άρχισε να στελεχώνεται και σήμερα αποτελείται από 5 αναισθησιολόγους όπου λειτουργούν τρείς (3) χειρουργικές αίθουσες, δυο (2) για προγραμματισμένες επεμβάσεις και μια για επείγοντα περιστατικά.

Ο Στόχος της ειδικότητας της αναισθησιολογίας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους τομείς της Αναισθησιολογίας, της Προεγχειρητικής διαχείρησης των ασθενών. Προεγχειριτική αξιολόγηση και βελτίωση της κλινικής των ασθενών, διαχείριση ασθενών στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας και της Διαχείρισης Οξέως και Χρόνιου Πόνου.

Η αναισθησιολογία απαιτεί επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου εφόσον περιλαμβάνει θεματολογία από όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες ενώ απαιτεί επιδεξιότητα και εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων. Υποστηρίζεται έτσι η άποψη πως η Αναισθησιολογία είναι ένα μείγμα τέχνης και επιστήμης.

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Αμμοχώστου είναι ένα επαρκώς στελεχωμένο και εξοπλισμένο τμήμα τόσο από πλευράς Ιατρονοσηλευτικού δυναμικού όσο και από υλικοτΤο αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου λειτούργησε με την έναρξη του νοσηλευτηρίου το 2007 με μια χειρουργική αίθουσα και τρείς (3) αναισθησιολόγους. Το 2018 άρχισε να στελεχώνεται και σήμερα αποτελείται από 5 αναισθησιολόγους όπου λειτουργούν τρείς (3) χειρουργικές αίθουσες, δυο (2) για προγραμματισμένες επεμβάσεις και μια για επείγοντα περιστατικά.

Ο Στόχος της ειδικότητας της αναισθησιολογίας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους τομείς της Αναισθησιολογίας, της Προ εγχειρητικής διαχείρησης των ασθενών. προεγχειριτική αξιολόγηση και βελτίωση τησ κλινικής των ασθενών, διαχείρηση ασθενών στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας και της Διαχείρισης Οξέως και Χρόνιου Πόνου.
Η αναισθησιολογία απαιτεί επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου εφόσον περιλαμβάνει θεματολογία από όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες, ενώ απαιτεί επιδεξιότητα και εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων. Υποστηρίζεται έτσι η άποψη πως η Αναισθησιολογία είναι ένα μείγμα τέχνης και επιστήμης.

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Αμμοχώστου είναι ένα επαρκώς στελεχωμένο και εξοπλισμένο τμήμα τόσο από πλευράς Ιατρονοσηλευτικού δυναμικού, όσο και από υλικοτεχνικής υποδομής, το οποίο δραστηριοποιείται στους χώρους του χειρουργείου αλλά και εκτός αυτού.

Οι χειρουργικές αίθουσες όπως και η Μονάδα ΜετΑναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ) είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα αναισθησίας και υψηλών προδιαγραφών μηχανήματα συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και εξειδικευμένης υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών.

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητες του:
• Στον χώρο του χειρουργείου. Παρέχει αναισθησιολογική κάλυψη για ευρέως φάσματος προγραμματισμένες και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.
• Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.):
-Καλύπτει επείγουσες καταστάσεις Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε όλα τα Τμήματα και Κλινικές του Νοσοκομείου
-Συμμετέχει σε διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών
-Αντιμετωπίζει τον οξύ μετεγχειρητικό πόνο
-Τοποθέτηση Κεντρικών και Περιφερικών Γραμμών
-Τοποθέτηση Κεντρικών Καθετήρων Αιμοκάθαρσής

Οι Αναισθησιολόγοι του τμήματος έχουν την ευθύνη για:
• Την προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία των ασθενών πριν το χειρουργείο με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής έκβασης της χειρουργικής επέμβασης.
• Την παρακολούθηση και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς στην διάρκεια της επέμβασης.
• Την εξασφάλιση επαρκούς βάθους αναισθησίας και άριστης αναλγησίας.
• Την αφύπνιση και μεταναισθητική φροντίδα μέχρι την μεταφορά του ασθενούς στον θάλαμο νοσηλείας ή στην ΜΕΘ.
• Την καταστολή του άγχους και του πόνου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις εκτός χειρουργείου. (Ενδοσκοπήσεις, CT scan, κλπ.)
• Την μετεγχειρητική – μεταναισθητική φροντίδα.

Στο τμήμα πραγματοποιούνται όλες οι μέθοδοι Αναισθησίας, Γενικής Αναισθησίας, Περιοχικής Αναισθησίας (Ραχιαία, Επισκληρίδιος, Συνδυασμένη Ραχιαία με Επισκληρίδιο Αναισθησία, Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί) σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας στην αναισθησία Το Αναισθησιολογικό τμήμα πλαισιώνεται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο είναι:
• Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του τμήματος μας πραγματοποιούνται μηνιαία μαθήματα (Case Reports)
• Εφαρμόζονται πρωτόκολλα σε συνεργασία με άλλες κλινικές
• Ετησίως γίνονται παρουσιάσεις του έργου του Τμήματος με ενεργή συμμετοχή των αναισθησιολόγων σε επιστημονικές ημερίδες του νοσοκομείου μας και σε άλλες ιατρικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό
• Το Τμήμα αναμένει φέτος τους τεταρτοετείς φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (University of European – Medical School) για την πρακτική εξάσκηση τους στο τρίμηνο της αναισθησιολογίας
εχνικής υποδομής, το οποίο δραστηριοποιείται στους χώρους του χειρουργείου αλλά και εκτός αυτού. Οι χειρουργικές αίθουσες όπως και η Μονάδα Μετ-Αναισθητικής Φροντίδας ( ΜΜΑΦ) είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα αναισθησίας και υψηλών προδιαγραφών μηχανήματα συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και εξειδικευμένης υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών.
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητες του:
• Στον χώρο του χειρουργείου. Παρέχει αναισθησιολογική κάλυψη για ευρέως φάσματος προγραμματισμένες και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.

• Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
o Καλύπτει επείγουσες καταστάσεις Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε όλα τα Τμήματα και Κλινικές του Νοσοκομείου
o Συμμετέχει σε διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών
o Αντιμετωπίζει τον οξύ μετεγχειρητικό πόνο
o Τοποθέτηση Κεντρικών και Περιφερικών Γραμμών
o Τοποθέτηση Κεντρικών Καθετήρων Αιμοκάθαρσής

• Οι Αναισθησιολόγοι του τμήματος έχουν την ευθύνη για:
o Την προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία των ασθενών πριν το χειρουργείο με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής έκβασης της χειρουργικής επέμβασης.
o Την παρακολούθηση και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς στην διάρκεια της επέμβασης.
o Την εξασφάλιση επαρκούς βάθους αναισθησίας και άριστης αναλγησίας
o Την αφύπνιση και μεταναισθητική φροντίδα μέχρι την μεταφορά του ασθενούς στον θάλαμο νοσηλείας ή στην ΜΕΘ.
o Την καταστολή του άγχους και του πόνου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις εκτός χειρουργείου (Ενδοσκοπήσεις, CT scan, κλπ.)
o Την μετεγχειρητική – μεταναισθητική φροντίδα
Στο τμήμα πραγματοποιούνται όλες οι μέθοδοι αναισθησίας – Γενικής Αναισθησίας, Περιοχικής Αναισθησίας ( Ραχιαία, Επισκληρίδιος, Συνδυασμένη Ραχιαία με Επισκληρίδιο Αναισθησία, Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί) σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας στην αναισθησία
Το Αναισθησιολογικό τμήμα πλαισιώνεται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο είναι:
ο Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του τμήματος μας πραγματοποιούνται μηνιαία μαθήματα (Case Reports)
ο Εφαρμόζονται πρωτόκολλα σε συνεργασία με άλλες κλινικές
ο Ετησίως γίνονται παρουσιάσεις του έργου του Τμήματος με ενεργή συμμετοχή των αναισθησιολόγων σε επιστημονικές ημερίδες του νοσοκομείου μας και σε άλλες ιατρικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό
ο Το Τμήμα αναμένει φέτος τους τεταρτοετείς φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (University of European – Medical School) για την πρακτική εξάσκηση τους στο τρίμηνο της αναισθησιολογίας