Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Στο φαρμακείο εκτελούνται συνταγές δικαιούχων του ΓΕΣΥ για φάρμακα τα οποία περιλαμβάνονται στο κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων της 2ης φάσης του ΓΕΣΥ.
Επιπρόσθετα εξυπηρετούνται από το φαρμακοποιό της θυρίδας οι ασθενείς που κατέχουν ταυτότητες νοσηλείας για παροχή υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στο ΓΕΣΥ όπως οι συνταγές από οδοντιάτρους του ΟΚΥΠΥ, οι μη δικαιούχοι ΓΕΣΥ που κατέχουν ταυτότητες νοσηλείας καθώς και οι μη εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ΓΕΣΥ ως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη εκτελούνται συνταγές για όλες τις ονομαστικές εγκρίσεις.
Εξυπηρετούνται οι θάλαμοι του νοσοκομείου, γίνονται πωλήσεις σε κλινικές και φαρμακεία για φαρμακευτικά προϊόντα που είναι έλλειψη στην αγορά. Ετοιμάζονται σιρόπια για συγκεκριμένους ασθενείς.

Η κλινική απεξάρτησης λαμβάνει την θεραπευτική αγωγή των ασθενών της επίσης από το φαρμακείο. Το φαρμακείο έχει επίσης την ευθύνη χορήγησης ναρκωτικών τόσο στους θαλάμους όσο και σε ασθενείς με την εκτέλεση συνταγής. Το φαρμακείο εξυπηρετεί και τους θαλασσαιμικούς ασθενείς με την χορήγηση των αντλιών σιδήρου όπως αυτές αποστέλλονται από τη κλινική θαλασσαιμίας στη Λάρνακα. Ετοιμάζει επίσης το διάλυμα στο τμήμα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου.

Στο φαρμακείο διενεργούνται επίσης και οι εσωτερικές του διεργασίες όπως η παραγγελία φαρμάκων από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών όπως αναφέρονται πιο πάνω, η παραλαβή και καταμέτρηση των φαρμάκων αυτών και η καταχώρηση τους στα αποθέματα του φαρμακείου. Γίνεται επίσης συχνός έλεγχος του αποθέματος της αποθήκης καθώς και η διαδικασία κλεισίματος του μήνα με την ολοκλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα.

Υπεύθυνος Τμήματος / Κλινικής:

Δρ. Παναγιώτης Τριανταφυλλής

Ιατροί:

Δρ. Αδάμος Φαρκωνής
Δρ. Σάββας Ιωάννου
Δρ. Κωνσταντίνος Μαρκουλλής
Δρ. Χαρά Σίμου
Δρ. Μαρία Παπακυριακού
Δρ. Δημήτρης Παρασκευά