Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, ως η μοναδική  Kαρδιολογική Kλινική της επαρχίας Λάρνακας, διεκπεραιώνει μεγάλο όγκο περιστατικών καθημερινά και έχει ως στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη διάγνωση, τη θεραπεία  και την πρόληψη των νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Μία ομάδα έμπειρων γιατρών συνεργάζονται καθημερινά ώστε να προσφέρουν ακριβή διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία σε ολόκληρο το εύρος των καρδιακών παθήσεων. Εκτός των ασθενών της Καρδιολογικής Κλινικής προσφέρουν συμβουλευτική σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου μας καθώς και την προεγχειρητική και περιεγχειρητική   εκτίμηση ασθενών.

Η επιτυχής θεραπεία ξεκινά με την σωστή διάγνωση. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε οι γιατροί να εντοπίσουν ακριβώς τι προκαλεί τα συμπτώματά τους. Στη συνέχεια συνεργάζονται με τους ασθενείς για να σχεδιάσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή. Η Kλινική μας συνεργάζεται με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και κυρίως με την Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Λευκωσίας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών.

Σε συνεργασία με το αιμοδυναμικό τμήμα του Γ.Ν Λευκωσίας εφαρμόζει άμεση παρέμβαση (επείγουσα στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική) σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και άλλα οξέα στεφανιαία σύνδρομα.

Το εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό φροντίζουν να παρέχουν την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς καθώς και ενημέρωση και στήριξη των συγγενών τους.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Μέχρι τα τέλη του 2002 οι καρδιοπαθείς νοσηλεύονταν στο Παθολογικό τμήμα που λειτουργούσε ως μεικτή κλινική, στην στελέχωση της οποίας συμμετείχαν δυο Καρδιολόγοι.  Από τα τέλη του 2002 έγινε διαχωρισμός των τμημάτων και λειτούργησε ξεχωριστό Καρδιολογικό Τμήμα, αρχικά με Διευθυντή τον Δρ. Μιχάλη Μηνά και πολύ σύντομα υπό τη διεύθυνση του Δρ. Ευαγόρα Νικολαϊδη και τέσσερις άλλους Καρδιολόγους.  Το οργανόγραμμα της κλινικής προνοεί στελέχωσή της με επτά Καρδιολόγους (6 +1 Διευθυντής).  Είναι εγκεκριμένη Kλινική για χορήγηση μερικής Ειδικότητας Καρδιολογίας (2 χρόνια) και διαθέτει θέσεις για δυο Ειδικευόμενους Καρδιολόγους.  Διαθέτει περί τις μισές κλίνες στον 7ο όροφο του Νοσοκομείου για νοσηλεία καρδιοπαθών και επίσης νοσηλεύει ασθενείς στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που χρήζουν εντατικής νοσηλείας.  Σχεδιάζεται επέκταση του τμήματος σε ολόκληρο τον όροφο και με 24 κρεβάτια νοσηλείας.

Στην Kαρδιολογική Kλινική εξυπηρετούνται περί τους 12,000 ασθενείς ετησίως (εσωτερικοί και εξωτερικοί ασθενείς).   

Η Κλινική διεκπεραιώνει αναίμακτες εξειδικευμένες εξετάσεις οι οποίες προγραμματίζεται να οργανωθούν και να αναβαθμιστούν περαιτέρω, με την επέκταση του τμήματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Υπερηχογραφικό Εργαστήριο

Η Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Λάρνακας έχει πρωτοστατήσει στην εφαρμογή των σύγχρονων υπερηχογραφικών μεθόδων στην κλινική πρακτική.

Διαθωρακικό και Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Τοδιαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (2D, 3D, m-mode, doppler και triplex καρδιάς) πραγματοποιείται ανώδυνα και αναίμακτα με σκοπό την εκτίμηση της μορφολογίας και λειτουργικότητας του μυοκαρδίου. Η τρισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία (3D) έχει επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες των καρδιακών υπερήχων στην κατανόηση και τη διαχείριση των καρδιακών παθήσεων.

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ειδική εξέταση υπερήχων για την απεικόνιση της καρδίας, για να διερευνηθούν  με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι καρδιακές κοιλότητες, οι βαλβίδες και τα μεγάλα αγγεία της καρδιάς. Η εξέταση αυτή είναι αναγκαία εκεί που δεν είναι δυνατή η πλήρης ανατομική εικόνα της καρδιάς με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα. Για την λήψη των εικόνων απαιτείται η εισαγωγή ενός εύκαμπτου ηχοβολέα που εκπέμπει υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα μέσω του οισοφάγου ο οποίος βρίσκεται πίσω από την καρδιά. Η εξέταση πραγματοποιείται από τον Καρδιολόγο και από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια του εργαστηρίου μας.

Stress Echo (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία)

Το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα ή δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo) αποτελεί μια εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας. Συγκριτικά με το test κοπώσεως, το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα έχει πολύ υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια, και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες πλέον προτιμάται έναντι του test κοπώσεως σε ασθενείς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (πχ διαβήτης, υπέρταση, κληρονομικό ιστορικό κ.α.) ή ασθενείς με ήδη γνωστή στεφανιαία νόσο (μπαλονάκι-stent, bypass, παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου). Επίσης, ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν μπορούν να περπατήσουν σε κυλιόμενο διάδρομο ή έχουν αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας. Η εξέταση πραγματοποιείται από τον Kαρδιολόγο και από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια του εργαστηρίου μας.

Δοκιμασία κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης αποτελεί μία αναίμακτη διαδικασία που συνδράμει στην διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και στην παρακολούθηση της νόσου μετά από ένα καρδιακό συμβάν όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, διαδερμική παρέμβαση (αγγειοπλαστική) ή μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass). Συμβάλλει επίσης στην αξιολόγηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, με αρρυθμίες, σε προαθλητικό έλεγχο κ.α.. Η εξέταση γίνεται σε κυλιόμενο τάπητα, δηλαδή ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε σωματική άσκηση υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης και στο τέλος της.

Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt test)

Είναι η μοναδική Κλινική Παγκύπρια η οποία εισήγαγε και εφάρμοσε την εξέταση αυτή.  Ο κύριος λόγος που κάνουμε την δοκιμασία ανάκλισης είναι όταν κάποιος από τους ασθενείς μας αναφέρει ότι λιποθυμά ξαφνικά για ανεξήγητο λόγο. Σκοπός της εξέτασης είναι να αναπαραχθούν οι συνθήκες της λιποθυμίας (συγκοπής) και είναι θετική όταν προκληθούν τα συμπτώματα του ασθενή.  Εκτελείται σε ειδικό χώρο σε ανακλινόμενο τραπέζι με παρουσία νοσηλεύτριας και Kαρδιολόγου.

24ωρη – 48ωρη παρακολούθηση Καρδιακού Ρυθμού ή της αρτηριακής πίεσης (Holter ρυθμού και αρτηριακής πίεσης)

Πρόκειται για καταγραφή του καρδιακού ρυθμού ή της αρτηριακής πίεσης για 24-48 ώρες με την χρήση μίας μικρής συσκευής που συνδέεται επιφανειακά (ανώδυνα και αναίμακτα) στο σώμα του ασθενούς. Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου συνεχίζοντας τις καθημερινές του δραστηριότητες και μετά από 24-48 ώρες επανέρχεται προκειμένου να μελετηθούν οι καταγραφές από τον ειδικό ιατρό.

IΑΤΡΕΙΑ

Ιατρεία Χρόνιων Καρδιακών Νοσημάτων – Στεφανιαίας Νόσου – Καρδιακών Αρρυθμιών

Εκτίμηση, περιοδική παρακολούθηση, ρύθμιση φαρμακευτικής αγωγής και προγραμματισμός περαιτέρω αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια καρδιακή νόσο σε τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά καρδιολογικά ιατρεία.

Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας

Παρακολούθηση, εκτίμηση, ρύθμιση αγωγής και εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια σε τακτικά ραντεβού.

Ιατρείο Προληπτικής καρδιολογίας

Ο Ιατρός αφιερώνει τον απαιτούμενο χρόνο και εστιάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες του καθενός.  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων με τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, αλλά και στην φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών με γνωστή καρδιακή νόσο.  Με τακτικά προγραμματισμένα ραντεβού παρακολουθούνται χρόνιοι ασθενείς ή άτομα υψηλού κινδύνου για καρδιοαγγειακή νόσο. Δίνεται επίσης έμφαση στην επικοινωνία με τους ασθενείς ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις απορίες και τις ανησυχίες των συμπολιτών μας. 

Έλεγχος βηματοδοτών

Στην τακτική παρακολούθηση των ασθενών που έχει γίνει εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη ή απινιδωτή είναι αναγκαίος περιοδικός έλεγχος της συσκευής (παράμετροι συσκευής, υπόλοιπο μπαταρίας κ.α.).  Ο έλεγχος γίνεται με μια ειδική συσκευή – προγραμματιστή που δίνει την δυνατότητα ενός αναλυτικού ελέγχου του βηματοδότη τηλεμετρικά, τοποθετώντας στο δέρμα πάνω από το βηματοδότη έναν ειδικό ανιχνευτή. Αυτή η λειτουργία παρέχει ακριβή στοιχεία για το βηματοδότη όπως, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση των καλωδίων. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να ρυθμιστούν και να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες οι παράμετροι της λειτουργίας του βηματοδότη, όπως η βασική συχνότητα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ερεθίσματος κλπ.

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣ

Μετά τη στελέχωση της Κλινικής με νέους Καρδιολόγους, στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η λειτουργία επιπλέον εξειδικευμένων ιατρείων όπως:

  • Ιατρείο Καρδιοογκολογίας
  • Ιατρείο Αθλητικής Καρδιολογίας (Sports Cardiology)
  • Ιατρείο χρόνιων καρδιακών νοσημάτων μετακινούμενων πληθυσμών

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνολογικά μέσα, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ένα μοντέρνο και σύγχρονο Καρδιολογικό Τμήμα, άριστα στελεχωμένο και εξοπλισμένο, με συνεχή ανάπτυξη του επιστημονικού μας έργου και συνεχή βελτίωση της καρδιολογικής περίθαλψης των συμπολιτών μας.

Εν κατακλείδι προσπάθεια μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου Καρδιολογικού Τμήματος  για μια πολυπληθή και τουριστική πόλη όπως η Λάρνακα που να προσφέρει υψηλού επιπέδου  εξειδικευμένες παρεμβάσεις και υπηρεσίες.