Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ Κλινικής

Βασική αποστολή του Κ.Εξ.Α.Ψ.Υ. είναιη παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης αξιολόγησης ψυχικής υγείας που εκτελούνται από τους λειτουργούς της Διεύθυνσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ως υπηρεσίες εξειδικευμένης αξιολόγησης ψυχικής υγείας ορίζονται οι υπηρεσίες που αφορούν στη διερεύνηση της γενικής ψυχικής υγείας ή εξειδικευμένων πτυχών της ψυχικής υγείας ανήλικου ή ενήλικου προσώπου με τη χρήση αξιολογικών μέσων συμπεριλαμβανομένων ψυχομετρικών εργαλείων και ψυχοδιαγνωστικών συστημάτων και με πρωταρχικό σκοπό τη σύνταξη έκθεσης και/ή παρουσίασή της ενώπιον αρχής ή άλλης κρατικής υπηρεσίας η οποία θεσμικά είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν δικαιώματα και/ή επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της ποιότητας ζωής των αξιολογούμενων.

Τομέας Μεμονωμένων Ενηλίκων.
Πρόκειται για τον τομέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτημάτων αξιολόγησης και σύνταξης εκθέσεων που αφορούν σε ενήλικες και που παραπέμπονται κατά κύριο λόγο από κρατικές αρχές και υπηρεσίες (π.χ. Δικαστήριο, Νομική Υπηρεσία, Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων), ή από τους νομικούς εκπροσώπους τους.

Τομέας Παιδιών – Γονέων.
Πρόκειται για τον ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αιτημάτων αξιολόγησης και σύνταξης εκθέσεων που αφορούν σε παιδιά και/ή τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους και/ή υποψήφιους κηδεμόνες παιδιών που παραπέμπονται κατά κύριο λόγο από κρατικές αρχές και υπηρεσίες (π.χ. Δικαστήριο, Νομική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), ή από τους νομικούς εκπροσώπους τους.

Καθορισμός πλαισίου παρεχόμενων υπηρεσιών
(α) Καθορισμός του δείκτη νοημοσύνης και αναλυτική εκτίμηση των γενικών γνωστικών λειτουργιών με τη χορήγηση και ψυχομετρικών εργαλείων όπου ενδείκνυται.
(β) Αναλυτική εκτίμηση της τρέχουσας ψυχικής κατάστασης, της προσωπικότητας και/ή εκτίμηση επιμέρους πτυχών της προσωπικότητας με τη χορήγηση και ψυχομετρικών εργαλείων όπου ενδείκνυται.
(γ) Εκτίμηση παραμέτρων που ανακύπτουν σε διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα και παρεμποδίζουν τον καθορισμό της διάγνωσης.
(δ) Εκτίμηση που να διευκολύνει την εξήγηση ή πρόβλεψη συγκεκριμένων ενεργειών που ρυθμίζονται θεσμικά.
(ε) Εκτίμηση που να διευκολύνει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ρυθμίζεται θεσμικά με εξαίρεση την εξέταση περιπτώσεων ανηλίκων για τα οποία διερευνάται από την αστυνομία υπόθεση σεξουαλικής ή άλλης μορφής κακοποίησή τους.

Επιστημονική Συντονίστρια: