Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Το Κλινικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού λειτουργεί από το 1993 στο Νέο Νοσοκομείο Λεμεσού. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο στο ΓεΣΥ και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους ασθενείς.

Παρέχονται υπηρεσίες στα ακόλουθα τμήματα:

Βιοχημεία, Αιματολογία, Ανοσολογία και Μικροβιολογία.

Λειτουργοί του Νοσοκομειακού Εργαστηρίου εξυπηρετούν και τις δραστηριότητες της Τράπεζας Αίματος.

Στελεχώνεται από 55 εργαζομένους (Λειτουργούς Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρούς Μικροβιολόγους, Αιμολήπτες, Παραλήπτες, Βοηθούς Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Γραμματειακό και Εργατικό προσωπικό).

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι επιστημονικά καταρτισμένο, με εξειδίκευση, μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών ανάλογα με τις ανάγκες του και την διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.

Το Εργαστήριο στοχεύει επίσης στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συνεχή βελτίωση και στην εξασφάλιση της μέγιστης αξιοπιστίας, ακρίβειας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.

Στο Κλινικό Εργαστήριο εξετάζονται δείγματα αίματος, ούρων, κοπράνων και βιολογικών υγρών για εξετάσεις (ρουτίνας και εξειδικευμένες) με την χρήση σύγχρονων αναλυτικών συστημάτων με ενσωματωμένο λογισμικό και με μεθόδους υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας που συμβάλλουν στην διάγνωση της νόσου και παρακολούθηση της  θεραπείας.

Το Κλινικό Εργαστήριο διασφαλίζει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων με την  εφαρμογή προγραμμάτων καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και με την συμμετοχή σε εξωτερικούς διεργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας σε όλες τις παραμέτρους με διεθνείς διαπιστευμένους οργανισμούς  και πλήρη σχήματα ποιοτικών ελέγχων (UK NEQAS, ECAT, SNCS, EAN, RIGAS, ΕΣΕΑΠ και άλλα).

Eργαστηριακός υποστηρικτικός εξοπλισμός είναι διακριβωμένος από φορείς διαπιστευμένους με ISO 17025 και το εργαστήριο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό
με ρομποτικούς μηχανισμούς που περιορίζουν το ανθρώπινο λάθος, με συστήματα μηχανοργάνωσης που επιτρέπουν τον διαρκή έλεγχο διακίνησης δειγμάτων και εκτέλεσης της εξέτασης. Διαθέτουν μεγάλη ταχύτητα λήψης δείγματος και πλήρη ταυτοποίηση ασθενούς με δείγμα και ιχνηλασιμότητα. Γίνεται χρήση 
αναλωσίμων αντιδραστηρίων που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας.

Εφαρμόζεται  μηχανογραφημένο σύστημα με αυτοματοποιημένη ενημέρωση ιατρών, που εξασφαλίζει την έγκαιρη αποστολή αποτελεσμάτων, πλήρη προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων με αποτέλεσμα την  γρηγορότερη διαχείριση των  ασθενών. Το σύστημα επιτρέπει  επίσης την  διατήρηση  και αρχειοθέτηση  ιστορικού  εξετάσεων ασθενών σύμφωνα με την νομοθεσία.

Το Κλινικό Εργαστήριο δίνει συμπληρωματικές υποσημειώσεις για το αποτέλεσμα εξέτασης, ενημερώνει έγκαιρα  τους θεράποντες ιατρούς για μεγάλες αποκλίσεις  και δίνει οδηγίες για προετοιμασία δειγματοληψίας  και περιορισμούς.

Η  ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αυθημερόν για τις εξετάσεις ρουτίνας και σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις εξειδικευμένες εξετάσεις.

Αιμοληπτικά Κέντρα

Διενεργούνται αιμοληψίες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού και στο Κέντρο υγείας Λινόπετρας ΟΚΥπΥ.

Παρέχεται εύκολη πρόσβαση  και  σύντομη εξυπηρέτηση.

Για μείωση των μετακινήσεων και του χρόνου λειτουργούν επίσης αιμοληψίες  στα Κέντρα Υγείας ΟΚΥΠΥ Πάχνας, Κελλακίου, Αυδήμου και Ομόδους, με ασφαλή και γρήγορη μεταφορά των δειγμάτων.

Το τμήμα παραλαβής δειγμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού  λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για  την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών από τις 7:00 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.

Επιπλέον  γίνεται  δειγματοληψία σε ασθενείς κατ’ οίκον  από την μονάδα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, την κινητή  μονάδα εξυπηρέτησης  σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το κλινικό εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ όλο το 24ωρο στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα.

Το Κλινικό Εργαστήριο εξυπηρετεί και συνεργάζεται με εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Πάφου και Κυπερούντας.

Υπάρχει συνεχής, άμεση  και εξαίρετη συνεργασία με όλο  τον κλινικό  χώρο (προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, νοσηλευτές, τμήμα συμβουλευτικής για  HIV, Πυρηνική Ιατρική, Τράπεζα Αίματος  και  Κέντρο Αίματος και άλλα).

Προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες για την συνεχή αναβάθμιση των διεργαστηριακών υπηρεσιών.

Στο εργαστήριο μας γίνεται τακτικά εκπαίδευση φοιτητών κλινικών εργαστηρίων
για την πρακτική τους άσκηση και παραχωρείται απαιτούμενη βεβαίωση παρακολούθησης για την ολοκλήρωση σπουδών. Επιπλέον, γίνεται και εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής.

Το κλινικό εργαστήριο επεκτείνεται σταθερά με διαρκή εκσυγχρονισμό  σε μεγάλο φάσμα διεργαστηριακών εξετάσεων σε όλα τα τμήματα, με την αγορά καινούργιων αναλυτικών συστημάτων για την εκτέλεση περισσότερων εξειδικευμένων εξετάσεων π.χ. ορμονολογικές, αιμόστασης, ηλεκτροφόρησης, βιοχημικές, φάρμακα και άλλα.

Στόχος  επίσης στο μικροβιολογικό εργαστήριο είναι η επέκταση  και άλλων μοριακών και μικροβιολογικών εξετάσεων.

Τέλος το κλινικό εργαστήριο σύντομα  θα ξεκινήσει την διαπίστευσή του και έχει στόχο και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Διευθύντρια Εργαστηρίου:

κα. Μαρία Αναστασίου Χαραλαμπίδου