Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του ΟΚΥπΥ  αποτελεί τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στα άτοµα και τις οικογένειές τους, µέσα στο χώρο που ζουν,  κατευθυνόµενες προς την προαγωγή, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας τους ή την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της ασθένειας ή της αναπηρίας. 

Η  Υπηρεσία Κατ’ Οίκον νοσηλείας σκοπό έχει να βοηθήσει το άρρωστο ή ανάπηρο άτομο να δραστηριοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να αυξήσει το επίπεδο ανεξαρτησίας και αυτοφροντίδας του και φιλοδοξεί την παραμονή των ατόμων στο σπίτι παρέχοντας ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική και προσιτή νοσηλευτική φροντίδα.

Στόχοι

 • Η προαγωγή της υγείας
 • Η πρόληψη της ασθένειας
 • Η έγκαιρη διάγνωση και ο περιορισμός των επιπτώσεων της ασθένειας
 • Η προσφορά επιδέξιας επιστημονικής φροντίδας στο άρρωστο  άτομο εκτός νοσοκομείου
 • Η αποκατάσταση του ατόμου στο δυνατότερο επίπεδο αυτοφροντίδας

Η νοσηλεία στο σπίτι είναι το βασικότερο στοιχείο της συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας διεθνώς και θεωρείται υπηρεσία που κατεξοχήν οργανώνεται, παρέχεται και αξιολογείται από επαγγελματίες εγγεγραμμένους νοσηλευτές με ειδικότητα στην Κοινοτική Νοσηλευτική.

Η Υπηρεσία Κατ’ οίκον Νοσηλείας του ΟΚΥπΥ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2006 πιλοτικά και σταδιακά επεκτάθηκε σ’ όλες τις ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου.  Γραφεία της υπηρεσίας υπάρχουν σε όλα τα νοσηλευτήρια  και στα περισσότερα Αστικά/Αγροτικά Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ της ελεύθερης Κύπρου. Λειτουργεί σε πενθήμερη βάση με ωράριο εργασίας 7:30πμ – 15:00μμ. 

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση, ευελιξία και αποδοτικότητα, η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας λειτουργεί στη βάση τεσσάρων πυλώνων:

Ο ρόλος του Κοινοτικού Νοσηλευτή στην Κατ’ Οίκον Νοσηλεία

 • Αξιολόγηση του ατόμου στο περιβάλλον που ζει, με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών και προβλημάτων υγείας
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και παροχή υψηλής ποιότητας  νοσηλευτική  φροντίδα στα άρρωστα άτομα της κοινότητας
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική ασθενών, φροντιστών και οικογενειών
 • Ψυχολογική στήριξη ασθενών, οικογενειών, φροντιστών
 • Φροντίδα ατόμου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του
 • Φροντίδα ασθενών με χρόνια νοσήματα
 • Διαχείριση Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Αιμοληψία και λήψη άλλων δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις
 • Χορήγηση  ενέσεων
 • Χορήγηση εμβολίων
 • Χορήγηση υποκλισμού
 • Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής
 • Τοποθέτηση ή/και αφαίρεση φλεβοκαθετήρα
 • Έλεγχος και διατήρηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα (ηπαρινισμός)
 • Έλεγχος και ρύθμιση Ζωτικών Σημείων (θερμοκρασία, σφύξεις, αρτηριακή πίεση)
 • Πρόληψη και φροντίδα ελκών κατάκλισης
 • Φροντίδα τραυμάτων
 • Φροντίδα εγκαυμάτων
 • Αφαίρεση ραμμάτων και μεταλλικών συνδετήρων
 • Φροντίδα ατόμων με καρκίνο
 • Φροντίδα ατόμων σε Μη Επεμβατικό Μηχανισμό (ΜΕΜΑ)
 • Ανακουφιστική φροντίδα
 • Αλλαγή ρινογαστρικού σωλήνα και διδασκαλία σίτισης
 • Tοποθέτηση, αλλαγή και φροντίδα ουρηθρικού καθετήρα
 • Αλλαγή και φροντίδα υπερηβικού καθετήρα
 • Αλλαγή και φροντίδα γαστροστομίας
 • Φροντίδα  τραχειοστομίας, κολοστομίας, ειλεοστομίας, νεφροστομίας
 • Φροντίδα περιτοναϊκού καθετήρα
 • Αναρρόφηση εκκρίσεων από στοματική κοιλότητα και τραχειοστομία
 • Συμβουλευτική για εξασφάλιση και χρήση ιατροτεχονολογικού  εξοπλισμού
 • Οξυγονοθεραπεία και έλεγχο κορεσμού οξυγόνου
 • Εξασφάλιση και ορθολογιστική χρήση αναλωσίμων
 • Συμβουλευτική για εξασφάλιση κρατικών και άλλων πόρων
 • Αξιολόγηση κατοικίας και συμβουλευτική για δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος
 • Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα

Κριτήρια ένταξης στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

Οι δικαιούχοι υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ
 • Να είναι κλινήρης ή να παρουσιάζουν βαριά σωματική αναπηρία και να  έχουν ανάγκη από νοσηλεία στο σπίτι
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής παραπομπής από ΠΙ ή ΕΙ συμβεβλημένο με το ΓΕΣΥ

Διαδικασία ένταξης στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

Ένα άτομο για να μπορεί να αιτηθεί κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω ΓΕΣΥ απαιτείται:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής παραπομπής από ΠΙ ή ΕΙ συμβεβλημένο με το ΓΕΣΥ
 • Επικοινωνία με την Διασυνδετική Υπηρεσία των νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ ή με το Κέντρο Υγείας που βρίσκεται πλησιέστερα της οικίας του ασθενή (βλ. σχετικό κατάλογο)
 • Ενημέρωση  του Κοινοτικού Νοσηλευτή για την έκδοση του παραπεμπτικού
 • Κάθε παραπομπή αξιολογείται και διαχειρίζεται από τους Κοινοτικούς Νοσηλευτές με σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με την κατάσταση και τις ανάγκες του ατόμου
 • Τηλεφωνική επικοινωνία από τον Κοινοτικό Νοσηλευτή  για συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και καθορισμού ημερομηνίας και ώρας της επίσκεψης
 • Κατά την επίσκεψη γίνεται νοσηλευτική αξιολόγηση του ατόμου για εντοπισμό όλων των πιθανών αναγκών ή προβλημάτων του, με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και εφαρμογή όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων που χρειάζεται το άτομο
 • Πέραν οποιασδήποτε φροντίδας δοθεί στο άτομο, όπου κριθεί απαραίτητο γίνεται παραπομπή του σε άλλες υπηρεσίες ή άλλους επαγγελματίες υγείας
 • Σύμφωνα με απόφαση του ΟΑΥ, όλοι οι κατακεκλιμένοι ασθενείς δικαιούνται μέχρι 12 επισκέψεις το χρόνο.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει τεκμηριωμένος λόγος, ο ΟΑΥ μπορεί να εγκρίνει μεγαλύτερο αριθμό κατ’ οίκον επισκέψεων
 • Για κάθε κατ’ οίκον επίσκεψη ο δικαιούχος καταβάλλει €6 συμπληρωμή, η οποία συνυπολογίζεται με την ετήσια ολική συμπληρωμή του ΓΕΣΥ.   

Πληροφορίες για την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

ΓραφείαΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Κοινοτικών νοσηλευτών
Νοσοκομείο Αμμοχώστου23200024

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η Διασυνδετική / Συμβουλευτική Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας. 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση της εξόδου του ασθενή από το νοσοκομείο, η ομαλή μετάβαση του στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού του και η  συνέχεια στη φροντίδα. 

Ρόλος της Διασυνδετικής / Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:

 • Επικοινωνία με τις νοσηλευτικές μονάδες των νοσηλευτηρίων και παραπομπή ατόμων στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας
 • Νοσηλευτική αξιολόγηση ασθενή μετά από ιατρική παραπομπή εντός του νοσοκομείου
 • Επικοινωνία με τον θεράποντα  ιατρό για διευκόλυνση του εξιτηρίου και ομαλή μετάβαση του ασθενή στο σπίτι
 • Επικοινωνία με την οικογένεια  για να αξιολογηθεί η στήριξη που μπορεί να προσφέρει στο άρρωστο άτομο – Επεξήγηση της λειτουργίας της υπηρεσίας στην οικογένεια
 • Συμβουλευτική και εκπαίδευση φροντιστή/ οικογένειας/ ασθενή
 • Συμβουλευτική για τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα  που χρησιμοποιούνται στη φροντίδα του ασθενή, την πρόληψη των επιπλοκών και την αποκατάσταση του
 • Χρήση των κοινωνικών και  κοινοτικών πόρων (οικονομικών και υλικών )
 • Σύνδεση με την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας
 • Σύνδεση του ατόμου με άλλες Υπηρεσίες (κοινωνικές, κοινοτικές, ψυχικής υγείας, κ.ά)
 • Αξιολόγηση ασθενή και οικογένειας και παραπομπή στην επιτροπή χρόνιων ασθενών για αποκατάσταση σε  συμβαλλόμενες στέγες ηλικιωμένων  με το κράτος

  Η υπηρεσία εδρεύει στα Γενικά Νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ και λειτουργεί σε πενθήμερη βάση με ωράριο εργασίας 7:30πμ – 15:00μμ.

ΝοσοκομείοΤηλέφωνο Επικοινωνίας
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας  22603495
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού25202712
Νοσοκομείο Πάφου26803497
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας24818756

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποκατάσταση των ατόμων  που χρήζουν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής  και η εκπαίδευση και στήριξη  των οικογενειών και των φροντιστών τους,  έτσι ώστε  να λειτουργήσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Στόχοι της υπηρεσίας είναι:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων
 • Μείωση του κόστους φροντίδας υγείας
 • Μείωση νοσηρότητας και θνησιμότητας
 • Βελτίωση φυσικής και ψυχολογικής λειτουργίας
 • Μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο

Οι εξειδικευμένοι νοσηλευτικοί λειτουργοί της υπηρεσίας εκπαιδεύουν την οικογένεια και τους φροντιστές στις πιο κάτω δεξιότητες:

 • Βασικές Λειτουργίες αναπνευστήρα π.χ. αλλαγή φίλτρων και κυκλώματος,  αναγνώριση ηχητικών συναγερμών και αντιμετώπιση
 •  Λειτουργία και συντήρηση συσκευής αναρρόφησης
 • Φροντίδα τραχειοστομίας, διατήρηση ανοικτού αεραγωγού, χρήση βαλβίδας φώνησης
 • Τεχνική βρογχοαναρρόφησης
 • Φροντίδα γαστροστομίας
 • Σίτιση μέσω γαστροστομίας
 • Χρήση νεφελοποιητή και  οξυγόνου
 • Μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων π.χ. απόφραξη τραχειοστομίας

Άλλα καθήκοντα:

 • Κατ’ οίκον επίσκεψη για αξιολόγηση της κατοικίας καθώς και συμβουλευτική και καθοδήγηση στην οικογένεια για απαραίτητες τροποποιήσεις που χρειάζονται για να καθίσταται όσο το δυνατό πιο εύκολη και ασφαλής η φροντίδα και η διαμονή των ατόμων σε μηχανική υποστήριξη στο δικό τους περιβάλλον.
 • Συχνές κατ’ οίκον επισκέψεις με σκοπό τη νοσηλευτική  αξιολόγηση και αντιμετώπιση των  προβλημάτων  του ασθενή
 • Διευθέτηση για συντήρηση και έλεγχο του  εξοπλισμού
 • Διευθέτηση και οργάνωση επίσκεψης στα ΕΙ Εντατικολογίας για αλλαγή τραχειοστομίας και αξιολόγηση

Η  υπηρεσία εδρεύει στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και  λειτουργεί σε πενθήμερη βάση με ωράριο εργασίας 7:30πμ – 15:00μμ.

ΝοσοκομείοΤηλέφωνο Επικοινωνίας
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας  22603716    
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού25202713
Νοσοκομείο Πάφου26 803497  
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας24818767  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Σκοπός του Γραφείου Ποιότητας και Λοιμώξεων της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών και διαδικασιών που παρέχονται από την υπηρεσία.

Στοχεύει στην διασφάλιση παροχής υψηλών επιπέδων φροντίδας και στην ύπαρξη άρτια εκπαιδευμένου και υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού, με απώτερο στόχο την ασφάλεια και ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών.

Περεταίρω, στοχεύει στην αποφυγή επανάληψης προβλημάτων ή/και λανθασμένων τακτικών με τις συνεπακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που τα προβλήματα αυτά επιφέρουν, αποβλέποντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη συνεχή βελτίωση αυτών.

Η δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών και προκαθορισμένων προτύπων σε συνδυασμό με την εποπτεία, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση των πιο πάνω είναι σημαντικές παράμετροι για διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελούν βασικό άξονα των εργασιών του Γραφείου Ποιότητας και Λοιμώξεων της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας.

Το γραφείο Ποιότητας και Λοιμώξεων εδρεύει στο Κ.Υ. Αγλαντζιάς και λειτουργεί σε πενθήμερη βάση με ωράριο εργασίας 7:30πμ – 15:00μμ.

 Τηλέφωνo του Γραφείου Ποιότητας και Λοιμώξεων

📞 22444405

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ