Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Το Μικροβιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αποτελείται από το μικροβιολογικό εργαστήριο και το εργαστήριο μοριακών αναλύσεων, και επεξεργάζεται βιολογικά δείγματα, τόσο από τους εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές του Γ.Ν.Λεμεσού, όσο και από ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων αλλά και ασφαλισμένους του ΓεΣΥ.

Κάθε χρόνο διεκπεραιώνονται  πέρα των 60.000 αναλύσεων, οι οποίες εκτελούνται βάση σύγχρονων πρωτοκόλλων, που έχουν καταρτιστεί από το Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό του τμήματος, και ακολουθούν διεθνείς οδηγίες επεξεργασίας δειγμάτων και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Οι αναλυτές επεξεργασίας των δειγμάτων είναι τελευταίας τεχνολογίας και υπόκεινται σε εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργίας τους

Το Μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Λεμεσού έχει μακροχρόνια παράδοση στην κλινική μικροβιολογία και συμμετέχει ενεργά τόσο στην επιτροπή ελέγχου λοιμώξεων όσο και σε πολυτομεακές ομάδες του Νοσοκομείου όπως η ομάδα Επιμελητείας Αντιμικροβιακών Παραγόντων και η ομάδα Διαγνωστικής Επιμελητείας. Η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε συνδυασμό με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών αλλά και των διαγνωστικών εξετάσεων έχει ως στόχο τη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και των πολυανθεκτικών μικροβίων, προστατεύοντας την υγεία των νοσηλευόμενων ασθενών αλλά ταυτόχρονα διαφυλάσσει πόρους για τη χρήση τους σε άλλες υπηρεσίες υγείας.

Αυτόματοι αναλυτές επεξεργασίας δειγμάτων

Το Μικροβιολογικό τμήμα διαθέτει σύγχρονους αυτόματους αναλυτές όπως  :

 • BD Phoenix 100 : Αναλυτής ταυτοποίησης μικροβίων και ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα)

 • Bactec fx: Αυτόματος επωαστικός κλίβανος αιμοκαλλιεργειών με δυνατότητα ανίχνευσης ανάπτυξης    μικροβίων και άμεσης ενημέρωσης
  • Vitek 2: Αναλυτής ταυτοποίησης μικροβίων και ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, με επιπλέον δυνατότητα ταυτοποίησης αναερόβιων μικροβίων και αντιμυκητογράμματος
  • Qiagen Rotor-Gene Q : Αναλυτής μοριακής ανάλυσης (Real Time PCR analysis)
  • Qiagen EZ1: Αυτόματος αναλυτής εκχύλισης γενετικού υλικού (extraction)
  • Cepheid Gene xpert 16: Αυτόματος μοριακός αναλυτής 16 θέσεων με δυνατότητα ανάλυσης 16 δειγμάτων σε 1 ώρα (Real Time PCR)

  Εκτός των παραπάνω μηχανημάτων το τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα υλικά και μηχανήματα για την ορθή, αξιόπιστη και άμεση επεξεργασία των δειγμάτων έχοντας ως στόχο να προσφέρει ποιοτικά αποτελέσματα και να αποτελέσει πρότυπο κέντρο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Κυπριακό και Διεθνή χώρο.

  Προσφερόμενες υπηρεσίες-αναλύσεις

  Γενική ανάλυση και Καλλιέργεια βιολογικών υγρών

  • Ούρα (έλεγχος για σπειραματικά ή δύσμορφα ερυθρά)
  • Κόπρανα (γενική και παρασιτολογική)
  • Κολπικό και τραχηλικό επίχρισμα
  • Ουρηθρικό επίχρισμα
  • Πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
  • Πλευριτικό υγρό
  • Αρθρικό υγρό
  • Σπέρμα και προστατικό υγρό
  • Ασκιτικό/περιτοναϊκό υγρό
  • Τραύματος και πύου
  • Δέρματος, ονύχων και τριχών
  • Ιστικών τεμαχίων
  • Άκρα ενδοαγγειακών καθετήρων
  • Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

  Χρώσεις

  • Χρώση Gram (χρώση ταυτοποίησης μικροβίων)
  • Χρώση Kinyoun (οξεάντοχη χρώση για ταυτοποίηση μικροβίων π.χ. φυματίωση)
  • Χρώση Giemsa (χρώση για ταυτοποίηση κυττάρων)

  Ανοσοχρωματογραφία

  • Τεστ για ανίχνευση αντιγόνου και τοξίνης C.difficile
  • Τεστ για ανίχνευση αντιγόνου S.pneumoniae, Legionella
  • Procalcitonin test
  • Τεστ για ανίχνευση του αντιγόνου του Helicobacter Pylori

  Μέθοδοι ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά

  Εκτός από το κλασικό αντιβιόγραμμα στο μικροβιολογικό τμήμα εκτελούνται σύγχρονες δοκιμασίες ελέγχου ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά ακολουθώντας τις τελευταίες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ελέγχου ορίων μικροβιακής αντοχής (EUCAST)

  • M.I.C. test (Minimum Inhibitory Concentration) , δοκιμασία ελάχιστης συγκέντρωσης αναστολής. Η ευαισθησία των μικροβίων στα αντιβιοτικά γίνεται με τη μέθοδο αναφοράς M.I.C. είτε μέσω ειδικών καρτών που τοποθετούνται σε αυτόματο αναλυτή είτε με ειδικές ταινίες συγκέντρωσης (E test), είτε με ειδικές πλάκες μικροαραιώσεων.
  • Συνδυαστικές δοκιμασίες με δισκία αντιβιοτικών ή με ταινίες για την ανίχνευση μηχανισμών αντοχής των μικροβίων. Αυτή η μέθοδος βοηθάει στην αποκάλυψη πολυανθεκτικών μικροβίων και στη επιλογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής για την αντιμετώπισης τους
  • Μοριακός έλεγχος γονιδίων αντοχής για πολυανθεκτικά μικρόβια

  Μοριακές αναλύσεις

  Στο μοριακό εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις για την ανίχνευση

  • Sars-cov-2 (COVID-19)
  • Flu/RSV (γρίπη/αναπνευστικός συγκυτιακός ιός
  • C.Difficile(έλεγχος γονιδίων τοξίνης)
  • Chlamydia trachomatis/Neisseria Gonorrhoeae
  • CARBA test (γονίδια αντοχής στις καρβαπενέμες)

  Το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Λεμεσού με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό που διαθέτει αποτελεί πρότυπο μικροβιολογικό κέντρο προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίας με αξιοπιστία και εγκυρότητα.

  Ανθρώπινο δυναμικό

  Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος αποτελείται από

  3 Ιατρούς Μικροβιολόγους/Βιοπαθολόγους : οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κλινική αξιολόγηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, τον κλινικό τους σχολιασμό και την επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς, και έχουν εξειδίκευση στην κλινική Μικροβιολογία και στην πρόληψη και έλεγχο λοιμώξεων

  και

  8 λειτουργούς εργαστηρίου : οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην επεξεργασία και τεχνική αξιολόγηση βιολογικών δειγμάτων, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους