Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ Κλινικής

Το Μικροβιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού εδράζεται στο κύριο κτήριο του Νοσοκομείου.

Το 2019, το τμήμα διεκπεραίωσε 48.268 εργαστηριακά δείγματα από εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Το τμήμα στελεχώνεται από δύο ειδικούς Ιατρούς Μικροβιολόγους και έξι Λειτουργούς Νοσοκομειακού Εργαστηρίου.

Το μικροβιολογικό τμήμα του Γ.Ν.Λεμεσού, έχει καθιερωμένη παράδοση στην παροχή μιας κλινικά κατευθυνόμενης Μικροβιολογίας. Οι ιατροί Μικροβιολόγοι συμμετέχουν καθημερινά σε ιατρικές πολυτομεακές/ διεπιστημονικές ομάδες και είναι μέλη της Ομάδας Λοιμώξεων του Γ.Ν.Λεμεσού, της Επιτροπής Λοιμώξεων της περιφέρειας Λεμεσού-Πάφου και της Ομάδας Επιμελητείας Αντιμικροβιακών Παραγόντων (ΟΕΑΠ) του Γ.Ν.Λεμεσού.

Επιπρόσθετα στόχος μας, είναι η συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του Μικροβιολογικού εργαστηρίου και η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας που παρέχει σαφή, γρήγορα, αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα.

Υπεύθυνος Τμήματος / Κλινικής: