Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ Κλινικής

Η Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης, στεγάζεται σε χώρο στην κοινότητα, στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, μέσω της εργασιακής τους αποκατάστασης. Μέσω της Μονάδας τα άτομα προετοιμάζονται για εργασία, τόσο σε ψυχικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων προς υποστήριξη της επαγγελματικής τους επανένταξης και κοινωνική ενσωμάτωση.