Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ Κλινικής

Στην Μονάδα Παιδιατρικής Εργοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, παρέχονται εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε καθημερινή βάση.
Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής έως εφηβικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες οι οποίες εμποδίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη. Ο ρόλος της παιδιατρικής εργοθεραπείας εστιάζει στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στα καθημερινά έργα. Ως έργα των παιδιών, η Εργοθεραπεία θεωρεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας στις οποίες τα παιδιά συμμετέχουν καθημερινά όπως το παιχνίδι, τις σχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης καθώς και τις δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους.
Η εργοθεραπευτική διαδικασία ξεκινάει με την λήψη του ιατρικού και αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού-εφήβου από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Επίσης, λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής και τους περιορισμούς του παιδιού-εφήβου σε καθμερινές δραστηριότητες ζωής. Ακολούθως, καθορίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι και το πλάνο της εργοθεραπευτικής παρέμαβσης με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού. Πολύ σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή του ίδιου το παιδιού καθ’ όλη την θεραπευτική διαδικασία και την λήψη αποφάσεων.
Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και έχουν στόχο την επιτυχή εμπλοκή του παιδιού-εφήβου σε δραστηριότητες λειτουργικής ενασχόλησης και καθημερινά έργα, που είναι σημαντικά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις εστιάζουν στην χρήση καθημερινών δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού για την επίτευξη των θεραπυτικών στόχων και την ανάπτυξη αισθητικοκινητικών, γνωστικών, αντιληπτικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων με βασικό άξονα την χρονολογική ηλικία του παιδιού-εφήβου, το αναπτυξιακό του επίπεδο, το επίπεδο δυσλειτουργίας και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Επιπλέον, όπου κριθεί αναγκαίο, πραγματοποιούνται θεραπευτικές παρεμβάσεις στην κοινότητα με σκοπό την οργάνωση του περιβάλλοντος του παιδιού-εφήβου και την καθοδήγηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού-εφήβου. Οι παρεμβάσεις στην κοινότητα αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν και παράλληλα για ενίσχυση των δεξιοτήτων του παιδιού μέσα στα φυσικά περιβάλλοντα διαβίωσης (σπίτι, σχολείο, γειτονία), ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητας του και να συμμετέχει ισότιμα με συνομιλίκους σε καθημερινά έργα που πρέπει, χρειάζεται και επιθυμεί να εμπλακεί.
Απώτερος στόχος της εργοθεραπείας είναι να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης του παιδιού-εφήβου και η ένταξη του στα διάφορα κοινωνικά σύνολα.

Επιστημονική Συντονίστρια:

Ιατροί Κλινικής::