Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού λειτουργεί επί 24-ωρου βάσεως Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.), με οργανική δομή 18 κλινών, μικρό χειρουργείο, αίθουσα αναζωογόνησης, με ανεξάρτητη στελέχωση σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με τον απαραίτητο-σύχρονο εξοπλισμό για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Το Τ.Α.Ε.Π. βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου, στην Δυτική πλευρά, με ανεξάρτητη είσοδο για τους ασθενείς και με άμεση πρόσβαση των Ασθενοφόρων.

Τι είναι το Τ.Α.Ε.Π:

Το Τ.Α.Ε.Π. είναι το Τμήμα του Νοσοκομείου που αποτελεί την πρώτη επαφή του χρήστη με την Νοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας και αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στόχο έχει την υποδοχή, άμεση αντιμετώπιση και διάγνωση ασθενών με οξεία και επείγοντα θέματα υγείας που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων, πολυτραυματιών, διαταραχών της συμπεριφοράς, καθώς και τη διαχείριση τους μέχρι την στιγμή της εισαγωγής τους σε Κλινική. Στις πλείστες των περιπτώσεων προσφέρεται στον ασθενή άμεση αναζωογόνηση και εξατομικευμένη θεραπεία μέχρι της οριστικής του αντιμετώπισης ενδονοσοκομειακά. Επίσης, το Τ.Α.Ε.Π. αντιμετωπίζει συμβάντα μαζικών καταστροφών καθώς και πανδημιών, ως ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας.

Σκοπός του Τ.Α.Ε.Π. Είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής φροντίδας με ορθή διάγνωση και θεραπεία όταν και σε όποιον την χρειάζεται.

Βασικό στόχο έχει την εφαρμογή των αρχών επείγουσας Ιατρικής θέτοντας προτεραιότητα:


• Τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής
• Την απαλλαγή από τον πόνο
• Τη διάγνωση και έναρξη θεραπείας
• Τη διαλογή και αντιμετώπιση με βάση τη βαρύτητα της νόσου

Ποιους νοσηλεύει το Τ.Α.Ε.Π.

• Ασθενείς που χρήζουν άμεσης και εξειδικευμένης αντιμετώπισης, όπως αναζωογόνηση ζωτικών οργάνων με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, της καρδιάς με καρδιακό monitoring και αιμοδυναμική υποστήριξη.
• Ασθενείς με προβλήματα υγείας που επιλύονται σε λίγες ώρες και δεν υπάρχει άμεση ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκομείο.

Χωροταξία Τ.Α.Ε.Π.
• Υποδοχή
• Διαλογή ασθενών
• Εγγραφή ασθενών
• Αίθουσα Αναζωογόνησης
• Αίθουσα αναμονής ασθενών/συνοδών
• Εξεταστήρια 1-12
• Γραφείο Διευθύντριας ΤΑΕΠ
• Γραφείο Προϊσταμένης Νοσηλευτικής Λειτουργού
• Βραχεία Νοσηλεία
• Αίθουσα Γύψου
• Αίθουσα μικρού χειρουργείου
• Χώρος προσωπικού
• Γραφεία – Αποθήκες
• Ακτινολογικό Εργαστήριο