Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Φυσιοθεραπείας είναι στελεχωμένο με 41 πτυχιούχους εγγεγραμμένους Φυσιοθεραπευτές, από τους οποίους οι τρείς αποτελούν τη Διοικητική ομάδα και  τους υπόλοιπους να είναι κατανεμημένοι σε πέντε ομάδες ως ακολούθως:

 1. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
 1. Σε όλους τους θαλάμους εσωτερικών ασθενών
 2. Στο Τμήμα εξωτερικών ασθενών. Στο Τμήμα εξωτερικών ασθενών πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων το προσωπικό διενεργεί αξιολόγηση της σοβαρότητας των ασθενών σε καθημερινή βάση (TRIAGE).
 3. Στο Τμήμα Υδροθεραπείας και
 4. Στο Τμήμα Φυσιοθεραπείας του Κέντρου Αποκατάστασης Νωτιαιομυελικών Βλαβών

Πρόσφατα έχουν προσληφθεί έξη Φυσιοθεραπευτές/τριες  λόγω των αυξημένων αναγκών στις ΜΕΘ για ασθενείς με Covid -19.

Οι Φυσιοθεραπευτές/τριες επιμορφώνονται συνεχώς στα νέα επιστημονικά δεδομένα της Φυσιοθεραπείας και εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς αναγνωρισμένους από τα επίσημα σώματα της Φυσιοθεραπείας στην Ευρώπη.

Τμήμα Φυσιοθεραπείας Εξωτερικών ασθενών

Οι υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας στοχεύουν στην ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης, στα άτομα με καρδιοαναπνευστικά, μυοσκελετικά, νευρολογικά ή άλλα παθολογικά προβλήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μετεγχειρητικές καταστάσεις, αθλητικές κακώσεις και καταστάσεις που προκαλούνται από γενετικές και αναπτυξιακές ανωμαλίες σε ασθενείς όλων των ηλικιών.

Το Τμήμα Φυσιοθεραπείας διαδραματίζει ένα ευρύ ρόλο στην προαγωγή της υγείας του κοινού μέσω των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει. Η παροχή οποιασδήποτε παρέμβασης περιλαμβάνει αξιολόγηση για προσδιορισμό των δυσλειτουργιών, λειτουργικών περιορισμών ή αναπηρίας, με την ολιστική προσέγγιση του ατόμου για επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σε συνεργασία με τους ασθενείς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σε εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν παραπομπής και συγκεκριμένες υπηρεσίες στην κοινότητα και κατοίκον.

Γενικά, για την επίτευξη των στόχων της Φυσιοθεραπείας χρησιμοποιούνται σύγχρονα Μέσα και Μέθοδοι και ηλεκτρικά μέσα θεραπείας όπως:

 1. Εξειδικευμένες τεχνικές χειρισμών για κινητοποίηση αρθρώσεων και μαλακών μορίων (Mulligan, Maitland, Mackenzie, Triger point, Myofacial Release, kaltenborn,  kinesiotaping κλπ).
 2. Εφαρμογή της Νευροεξελικτικής Μεθόδου (Bobath/NDT κ.α.) για ενήλικες με νευρολογικά ελλείμματα και της Μεθόδου Ιδιοδεκτικής Νευρομυϊκής Διευκόλυνσης (P.N.F.).
 3. Κινησιοθεραπεία με παθητικές κινήσεις, υποβοηθούμενες ασκήσεις και ασκήσεις ισορροπίας, καθώς και ενεργητικές ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών. Οι ασκήσεις γίνονται τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες.
 4. Παροχή οδηγιών και ειδικών ασκήσεων με σκοπό τη συνέχιση τους στο σπίτι.
 5. Εκπαίδευση σωστής στάσης και κίνησης.
 6. Επανεκπαίδευση βάδισης.
 7. Ηλεκτροθεραπεία:
 8. Διαθερμίες,
 9. Διασταυρούμενα ρεύματα,
 10. Διαδυναμικά ρεύματα,
 11. Διαδερμικός νευρικός ερεθισμός (TENS)
 12. Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός (FES),
 13.  Νευρομυϊκός ερεθισμός,
 14. Ρεύματα υψηλής τάσης,
 15. Υπέρηχα,
 16. Μαγνητοθεραπεία,
 17. Shockwave,
 18.  Laser,
 19. Cryo shock,
 20.  Head unit (TECAR),
 21. Υπέρυθρες ακτίνες,
 22. CPM,
 23. Παραφινόλουτρα,
 24. Θερμά και ψυχρά επιθέματα,
 25. Εφαρμογή μηχανικής έλξης και έλξεις δια χειρός,
 26. Κατασκευή ναρθήκων,
 27. Υδροθεραπεία σε θεραπευτική πισίνα και δυνόλουτρο.

Τμήμα Φυσιοθεραπείας /Υδροθεραπείας

Στο Τμήμα Υδροθεραπείας προσφέρονται εξειδικευμένα προγράμματα ασκήσεων και ειδικές Τεχνικές εντός της Πισίνας σε άτομα όλων των ηλικιών, με μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Στόχος της Υδροθεραπείας είναι η ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κινητικής και λειτουργικής ικανότητας του ατόμου, για την όσο το δυνατό πληρέστερη και καλύτερη ανεξαρτητοποίηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη ενός ατόμου στο πρόγραμμα Υδροθεραπείας  είναι: α) αρχική αξιολόγηση όπου ο ασθενής αξιολογείται για προσδιορισμό των δυσλειτουργιών, λειτουργικών περιορισμών ή της αναπηρίας, τις τυχόν αντενδείξεις για ένταξη και την εφαρμογή Φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων, β) τη στοχοθέτηση και τον καταρτισμό  του Φυσιοθεραπευτικού προγράμματος με τις ανάλογες Φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις και γ) την εφαρμογή του προγράμματος με τις ανάλογες Φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Οι Φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διάφορες Τεχνικές, Μέσα και Μεθόδους Υδροθεραπείας ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του ασθενή, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον προσφέρονται οι πιο κάτω υπηρεσίες από τους Φυσιοθεραπευτές/τριες:

 • Πρόγραμμα «Αρθρίτιδα και Άσκηση», το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση, εκπαίδευση στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και πρόγραμμα ασκήσεων.
 • Αξιολόγηση των ατόμων που χρήζουν τροχοκαθίσματος ή βοηθημάτων σύμφωνα με τα σχέδια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας.

Πού βρισκόμαστε?

Το Τμήμα Φυσιοθεραπείας βρίσκεται στο ύψος του χώρου στάθμευσης του ΓΝ Λευκωσίας (επίπεδο 0).

Διαθέτει δική του ανεξάρτητη είσοδο

Διαθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης ατόμου με δυσκολίες στην κίνηση και στη συνέχεια ο συνοδός να σταθμεύσει το όχημα σε διπλανό χώρο στάθμευσης εάν πρόκειται για ΑΜΕΑΑ ή στον γειτονικό χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου.

Ιατροί: