Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
26 Ιουνίου, 2023

Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προτίθεται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό τον Ιανουάριο του 2025 με εκτιμώμενη αξία είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€21.650.000) χωρίς Φ.Π.Α. και διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 10 χρόνια (€2.165.000/χρόνο).

Όσοι Οικονομικοί Φορείς ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ώστε να μπορούν να  συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό που θα προκηρύξει ο ΟΚΥπΥ εντός του 2025 να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.christofides@shso.org.cy μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2023 για να διευθετηθεί ραντεβού με την Αναθέτουσα Αρχή (ΟΚΥπΥ).

Περισσότερες πληροφορίες στο πιο κάτω αρχείο:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο