Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
8 Νοεμβρίου, 2022

Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών Ηλεκτροφυσιολόγου Καταγραφέα Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων

Θέμα: Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών Ηλεκτροφυσιολόγου Καταγραφέα Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΗΕΓ) για τις Ανάγκες της Παιδονευρολογικής Κλινικής του ΝΑΜ ΙΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ηλεκτροφυσιολόγου Καταγραφέα Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΗΕΓ) για τις Ανάγκες της Παιδονευρολογικής Κλινικής του ΝΑΜ ΙΙΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους συνδέσμους πιο κάτω:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο