Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
14 Μαρτίου, 2023

Διαπίστευση κατά CYS EN ISO 15189:2012 στο Τμήμα Κυτταρογενετικής του ΝΑΜΙΙΙ, επιτεύχθηκε το Σεπτέμβριο του 2022.

Διαπίστευση είναι η διαδικασία με την οποία ένα εξουσιοδοτημένο σώμα αναγνωρίζει ότι ένας φορέας έχει την επάρκεια να διεξάγει κάποιες καθορισμένες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, τεκμηριώνεται η αξιοπιστία της προσφερόμενης υπηρεσίας. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική στον τομέα της υγείας και ειδικά στα κλινικά και εξειδικευμένα εργαστήρια όπου η αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που εκδίδει το κάθε εργαστήριο είναι επιτακτική και απαραίτητη. Μέσω της διαπίστευσης αξιολογείται η τεχνική επάρκεια αφενός του προσωπικού και αφετέρου της υποδομής που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του εργαστηρίου, των ασθενών και των κλινικών ιατρών που συνεργάζονται με αυτό.

Για την Κύπρο, ο αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του Συστήματος Διαπίστευσης είναι ο ΚΟΠΠ (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας).

Ο ρόλος του Εργαστηρίου Κυτταρογενετικής του ΝΑΜΙΙΙ είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδιαμφησβήτητη η ανάγκη για εργαστηριακά αποτελέσματα που να είναι ακριβή και αξιόπιστα. Σε ένα απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο χώρο όπως αυτός της υγείας το Εργαστήριο Κυτταρογενετικής του ΝΑΜΙΙΙ γίνεται ανταγωνιστικό παρέχοντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.  Η εφαρμογή και διαπίστευση με βάση το διεθνές και Ευρωπαϊκό πρότυπο διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων CYS EN ISO 15189:2012, δίνει τη δυνατότητα στο εργαστήριο μας να αποδεικνύει την ανεξαρτησία, την αξιοπιστία και την τεχνική επάρκειά του, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που εκδίδει.

Το εργαστήριο Κυτταρογενετικής μέσω της διαπίστευσής του συμβάλει στο στόχο των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ για ποιοτικές υπηρεσίες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας των χρηστών/ασθενών με το Νοσοκομείο.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο