Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
19 Ιουνίου, 2020

Δημιουργία Ομάδας Αντιμετώπισης Ειδικών Καταστάσεων «HART»

Tα τελευταία χρόνια λόγω των ιδιαίτερων καταστάσεων και των φυσικών καταστροφών τα πληρώματα ασθενοφόρων καλούνται να ανταποκριθούν κάτω από ιδιαίτερες και επικίνδυνες καταστάσεις για τις οποίες θα πρέπει να έχουν πλήρη ετοιμότητα.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση πασχόντων κάτω από επικίνδυνες συνθήκες δεν επιτρέπουν περιθώρια λάθους και ως εκ τούτου η αντίδραση εξειδικευμένων ομάδων επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να είναι άμεση, αποτελεσματική και ασφαλής.

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας από επαγγελματίες υγείας για αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων – ΗΑRT TEAΜ (Hazardous Area Response Team).

Τα μέλη της ομάδας αυτής, θα καλεστούν να εκπαιδευτούν σε ειδικές καταστάσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την διάσωση των ανθρώπινων ζωών αλλά και την υποστήριξη με επαγγελματίες υγείας των σωμάτων ασφάλειας όπως πχ Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία κατά την ώρα της επιχείρησης.

Η ομάδα αυτή θα ακολουθήσει τα Αγγλικά πρότυπα εκπαίδευσης και θα εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων στην διαχείριση κρίσεων, διάσωση τόσο από αέρα και θάλασσα, διάσωση κατά την διάρκεια φυσικών φαινόμενών, διάσωση σε περιβάλλον με επικίνδυνα υλικά, συνθήκες τρομοκρατίας κλπ.

Η επιλογή των ατόμων έγινε ανάμεσα στα εξιδεικευμένα πληρώματα ασθενοφόρων μετά από μετά  από γραπτή και αθλητική δοκιμασία.

Η δημιουργία της ομάδας αυτή θα θωρακίσει ακόμα περισσότερο την αλυσίδα επιβίωσης των πασχόντων αφού θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις, τις τεχνικές και το πεδίο δράσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων, κυρίως κάτω από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις κρίσεων.

Η πολιτεία θα πρέπει να αισθάνεται περηφάνια για την δημιουργία της ομάδας αυτής και ευελπιστούμε να είναι λίγες οι φορές που θα χρειαστούμε την δράση τους.

Λευκωσία, 19 Ιουνίου 2020

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο