Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
12 Μαΐου, 2023

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Σχετικά με την προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Ιατρικού Λειτουργού, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5511 και αριθμό γνωστοποίησης 245, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2023, σημειώνεται ότι, το σημείο Γ2 «Ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής ή/και Ιατροδικαστικής» διαφοροποιείται ως ακολούθως «Ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής και Ιατροδικαστικής».

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο