Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Ιουλίου, 2024

Διόρθωση Προκήρυξης τεσσάρων κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

Αναφορικά με την προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5653 και αριθμό γνωστοποίησης 712, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2024, σημειώνεται ότι, οι θέσεις για το ΤΑΕΠ Γ.Ν. Λεμεσού είναι δύο (2) και όχι μία (1) όπως είχε αναγραφεί. Ως εκ τούτου, οι θέσεις υπό πλήρωση είναι πέντε (5) αντί τέσσερις (4) όπως είχε αναγραφεί.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο