Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Δρ. Αλέξης Καλαβάς

Γενική Ιατρική

Για ραντεβού:

22871870

Γραφείο ιατρού:

22871870
Τμήμα: Κεντρο Υγείας Στροβόλου
Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται παραπεμπτικό για τον Προσωπικό Ιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Προσωπικός Ιατρός

Βιογραφικό

«Ο Δρ Αλέξης Καλαβάς σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του “Ovidius” Πανεπιστημίου στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό τίτλο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας» από το Frederick University.

Με την έναρξη του ΓεΣΥ εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ως ΠΙ ενηλίκων και είναι ο Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Στροβόλου στη Λευκωσία. Πρόσφατα του ανατέθηκαν σε προσωρινή βάση τα επιπρόσθετα καθήκοντα του Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Οργανισμού. Επιπλέον εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πεδίο των Κέντρων Υγείας όπως επίσης και ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης στο μάθημα της Δημόσιας Υγείας».