Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Δρ. Χαρίλαος Ταπανίδης

Γενική Ιατρική

Για ραντεβού:

22821080

Γραφείο ιατρού:

22821080
Τμήμα: Κέντρο Υγείας Ακακίου
Ιατροί Κέντρου Υγείας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται παραπεμπτικό για τον Προσωπικό Ιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος Προσωπικών Ιατρών

Βιογραφικό

2003 Πτυχίο ιατρικής κρατικού πανεπιστημίου Οδήσσου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

2003-2005 Ασκούμενος Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 2008-2012 Ιατρικός Λειτουργός ΚΥ Ευρύχου 2012-2021 Ιατρικός Λειτουργός ΚΥ Ακακίου