Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Δρ. Διογένης Κυπριανού

Πυρηνική Ιατρική

Για ραντεβού:

25801592

Γραφείο ιατρού:

25801592
Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Τμήμα: Πυρηνικής Ιατρικής

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής

Βιογραφικό

Επαγγελματική Κατάρτιση:

  • Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με τίτλο «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

(εκκρεμεί η πτυχιακή εργασία).

  • Απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής (Δεκ 2014).
  • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό Λίαν Καλώς.
  • Απόφοιτος Λανιτείου Λυκείου Α’ με βαθμό Άριστα.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

Κλινική Εμπειρία:

  • Σεπτ 2017 έως σήμερα: Ιατρικός Λειτουργός Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, υπεύθυνος τμήματος από τον 11ο/2019.
  • Φεβρ 2017 – Σεπτ 2017: Locum Consultant (Επιμελητής) of Nuclear Medicine at University Hospital of North Midlands, UK.
  • 2015 – 2016: Μετεκπαίδευση (fellowship) στο Institute of Nuclear Medicine of University College Hospital of London, UK.
  • 2009 – 2015: Ειδικευόμενος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Αθηνών ο Ευαγγελισμός, το τελευταίο έτος ως παρατασιακός.
  • 2008-2009: Ασκούμενος Ιατρός (pre-registration) στο Γεν. Νοσ. Πάφου.