Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Δρ. Κωνσταντίνα Γρηγορίου

Ψυχολόγος

Γραφείο ιατρού:

24813034 23815092
Νοσοκομείο: Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Βιογραφικό

2011-2014 University of Liverpool (BSc in Psychology)
2014-2015 Newcastle University (MSc in Psychology (Foundations in Clinical and Health Psychology) 2016-2018 European University Cyprus (MSc in Clinical Psychology)
Δημοσίευση: Smailes, D., Burdis, E., Gregoriou, C., Fenton, B., & Dudley, R. (2020). Pareidolia-proneness, reality discrimination errors, and visual hallucination-like experiences in a non-clinical sample, Cognitive Neuropsychiatry, 25:2, 113-125, DOI: 10.1080/13546805.2019.1700789

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

2018-2019 – Hope For Children CRC Policy Center (Κλινική Ψυχολόγος Παιδικής Στέγης Ασυνόδευτων Ανηλίκων)

2019-2020 – Hope For Children CRC Policy Center (Κλινική Ψυχολόγος Πρόγραμμα Ανάδοχων Οικογενειών)

2020-μέχρι σήμερα (Κλινική Ψυχολόγος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Λάρνακας/Αμμοχώστου και Κ.Εξ.Α.Ψ.Υ Λάρνακας/Αμμοχώστου)