Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Δρ. Νίκος Χάιδος

Χειρούργος

Για ραντεβού:

22603550

Γραφείο ιατρού:

22603401
Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Γενικός Χειρουργός

Βιογραφικό

Χειρουργική Μαστού

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

01.01.2014- 31.07.2014 Suleiman Al Habib Hospital Dubai ( Χειρουργική ανώτερου πεπτικού και Βαριατρική χειρουργική ) . 01.09.2014-01/02/2015 Peterborough Regional Health Center ( Χειρουργική ανώτερου πεπτικού ). 01.02.2015-31.12.2016 Dorset County Hospital ( Χειρουργική μαστού και ενδοκρινών αδένων ). 01.01.2017- 31.07.2018 Churchill Oxford University Hospital ( Ογκοπλαστική χειρουργική μαστού).