Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Παναγιώτα Τουγκουλου

Εργοθεραπευτής

Για ραντεβού:

22313514

Γραφείο ιατρού:

22313514
Νοσοκομείο: Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Τμήμα: Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Εργοθεραπευτης

Βιογραφικό

Bobath NDT Basic ενηλίκων, Aισθητηριακή Oλοκλήρωση παιδιών και ενηλίκων, Γενική εκπαίδευση στα θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων NAM III 2016, Άνοια, Μέθοδος CO-OP, M.O.R.E Protocol, Sherborne Developmental Movement

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

Αρχικά εργάστηκε ως Ιδιώτης Κλινικός Ψυχολόγος, 2010-02/2016, ενώ παράλληλα είχε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς όπως: 1) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Λευκωσία (Κύπρος), 09/2013–02/2016. 3) Στο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Συμβουλευτικός Σταθμός “ΠΡΟΤΑΣΗ” 11/2015-11/2016. 4) Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού “Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας” και για μικρό χρονικό διάστημα στην «Νέα Σύγχρονη Μαθητεία». 04/2015–02/2016. Το 02/2016 ξεκίνησε να εργάζεται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ως Κλινικός Ψυχολόγος σε διάφορες δομές των Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στο Τμήμα της Εθνικής Φρουράς μέχρι το 02/2017, από 02/2017- 04/2020 στο Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης, Από το 05/2020 εργάζεται στο Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, τμήμα Παιδιών και εφήβων των ΥΨΥ.