Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Δρ. Παρασκευή Ζαμπακκίδου

Γενική Ιατρική

Για ραντεβού:

25804141

Γραφείο ιατρού:

Τμήμα: Κέντρο Υγείας Λινόπετρας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται παραπεμπτικό για τον Προσωπικό Ιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Γενική Ιατρική

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

•29/06/2020- τώρα: Προσωπικός Ιατρός- Ιατρικός Λειτουργός Ο.Κ.Υπ.Υ. – ΚΥ Λινόπετρας •08/04/2020-19/06/2020 Επικουρικός Ιατρός Τ.Ε.Π. – Γ.Ν. Αγίου Νικολάου •26/09/2019 – 07/04/2020: Παρατασιακή ειδικευόμενη στο Βενιζέλειο Γ.Ν. Ηρακλείου •26/10/2015 – 25/09/2019: Ειδικευόμενη Ιατρός Γενικής Ιατρικής – Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου •29/9/2014-28/9/2015: Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου – ΚΥ Ιεράπετρας